דלקת פרקים שגרונית

משך QTc בחולי דלקת פרקים שגרונית וקיצורו תחת הטיפול ב-Tocilizumab

במחקר זה, קיצור משך ה-QTc בחולי דלקת פרקים שגרונית שנטלו Tocilizumab תומך בהנחה שבעזרת הטיפול בדלקת פרקים שגרונית ניתן גם לטפל בבעיות קצב הלב שנגמרות על ידי המצב הדלקתי הכלל גופי במחלה

קצב הלב (אילוסטרציה)
קצב הלב (אילוסטרציה)

חולים עם דלקת פרקים שגרונית נמצאים בסיכון מוגבה לדום לב פתאומי, תוצא שמוגבר עוד יותר בקרב חולים עם התארכות מקטע QTc י(Corrected Electrocardiographic QT Interval). החוקרים השוו בין מטופלים עם דלקת פרקים שגרונית ומקרי ביקורת מתוקננים ובדקו את השינוי ב-QTc לאחר טיפול בתרופה Tocilizumab שעובדת על עיכוב האינטרלאוקין 6 (Interleukin 6 Inhibitor).

במהלך המחקר נאספו ECG מ-12 נקודות מדידה (12 Lead ECG), מתוכם נמדד QTc בקרב חולי דלקת פרקים שגרונית בתחילת המחקר ולאחר 24 שבועות של טיפול ב-Tocilizumab. מדידות אלה הושוו למקרי ביקורת. מדדי בסיס ומדדים לחיזוי השינוי ב-QTc בעתיד חושבו בעזרת רגרסיה רב-משתנית לינארית.

94 חולי דלקת פרקים שגרונית ו-42 מקרי ביקורת בריאים השתתפו במחקר. בקרב החולים, מקטע ה-QTc בתחילת המחקר היה ארוך ב-10 מילישניות לעומת מקרי הביקורת (422 מילישניות לעומת 412 מילישניות, בהתאמה, p<0.001). אורך זה פחת בקרב החולים ל-406 מילישניות בממוצע לאחר הטיפול (p<0.001). אורך המקטע בתחילת המחקר היה ארוך באופן משמעותי בקרב חולים עם נוגדנים כנגד Anticyclic Citrullinated Peptide, מספר רב יותר של פרקים מעורבים ורמות גבוהות יותר של CRP ו-Matrix Metalloproteinase 3.

כל יחידת לוג של הפחתה ב-CRP בעקבות הטיפול הייתה קשורה בהפחתה ממוצעת של ה-QTc ב-2.9 מילישניות (p=0.002) לאחר תקנון לגיל ו-QTc בתחילת המחקר. תגובה קלינית לטיפול במחלת הבסיס לא הייתה בקשר עם השינוי ב-QTc.

מקור: 

Kobayashi H. et al (2018). The Journal of Rheumatology December 2018, 45 (12) 1620-1627;

נושאים קשורים:  דלקת פרקים שגרונית,  קיצוב לבבי,  קבוצת ביקורת,  דלקת,  מחקרים
תגובות