קנאביס

שימוש בקנאביס בקוליטיס - סקירה שיטתית ומטה-אנליזה

מטה אנליזה זו הכילה 51 עבודות אשר בחנו את ההשפעה של תרכובות קנבינואידיות על קוליטיס במכרסמים ושני מחקרים קליניים ומצאה כי ישנן ראיות רבות התומכות בהשפעה האנטי-דלקתית של תרכובות אלו במעי

ישנה ציפייה למחקרים קליניים שבחנו את השימוש בתרופות קנבינואידיות עבור טיפול בדלקת של המעי בעקבות תוצאות ממחקרים פרה-קליניים.

החוקרים בחנו באופן שיטתי פרסומים העוסקים ביתרון של תרופות המיועדות כנגד המערכת האנדו-קנבינואידית בדלקת מעי. החוקרים שילבו מחקרים שבחנו תוצאים עבור מטה-אנליזה ממאגרי המידע EMBASE, MEDLINE ו-Pubmed עד מרץ 2017. איכות הראיות הוערכה לפי ציוני mSTAIR ו-SRYCLE.

מתוך 2,008 עבודות, 51 פרסומים בחנו את ההשפעה של תרכובות קנבינואידיות על קוליטיס במכרסמים ושני מחקרים קליניים. 24 תרכובות הוערכו על פני 71 תוצאים שונים. קנבידיול, תרכובת פיטו-קנבינואידית, הייתה התרופה הנחקרת ביותר. חומרת קוליטיס מיקרוסקופית (על פי סולם פעילות מחלה) ופעילות מיילופרוקסידז הוערכו על פני הפרסומים השונים ובוצעה מטה-אנליזה באמצעות מודל אפקטים מעורבים.

החוקרים מצאו כי קנבינואידים הפחיתו סולם פעילות מחלה בהשוואה להיעדר טיפול. מעכב ה-FAAHי(Fatty acid amide hydrolase)י URB597 היה בעל גודל האפקט הגדול ביותר ולאחר מכן התרופה הסינתטית, AM1241 והאנדו-קנבינואיד, אננדמיד. קנבינואידים הפחיתו פעילות מיילופרוקסידז במכרסמים לעומת העדר טיפול. לקנביגרול היה את גודל האפקט הגדול ביותר ולאחר מכן האגוניסט הסינתטי לקולטני CB1 ו-CB2,יWIN55,212-2. החוקרים לא מצאו ראיות להטיות דיווח. לא נמצא הבדל מובהק בין השימוש המניעתי והטיפולי בתרופות הקנבינואידיות.

מסקנת החוקרים היא כי ישנה ספרות פרה-קלינית ענפה המדגימה את ההשפעה האנטי-דלקתית של תרופות קנבינואידיות על דלקת במעי ויש צורך במחקרים אקראיים ומבוקרים גדולים יותר.

מקור: 

Couch, D.G. et al. (2018) Inflammatory Bowel Disease. 24(4(), 680

נושאים קשורים:  קנאביס,  קוליטיס,  מכרסמים,  מטה-אנליזה,  מחקרים
תגובות