ספירומטריה

האם אלבומינוריה קשורה לירידה בתפקודי הריאות?

החוקרים מצאו כי אלבומינוריה קשורה באופן מובהק לסיכון מוגבר להיארעות של COPD ולאשפוזים ותמותה כתוצאה מהמחלה

04.03.2019, 14:36

מחלות כרונית של דרכי האוויר התחתונות (CLRDs – chronic lower respiratory diseases), הכוללות מחלה ריאות חסימתית כרונית (COPD - chronic obstructive pulmonary disease) ואסתמה, הן גורם התמותה הרביעי בשכיחותו. מחקרים קודמים סברו כי אלבומינוריה, סמן ביולוגי לפגיעה באנדותל, מוגברת בקרב מטופלים עם COPD.

מטרת המחקר הנוכחי הייתה לבחון האם אלבומינוריה קשורה לירידה בתפקודי הריאות ולהיארעות של CLRDs.

החוקרים איחדו שש עוקבות מבוססות אוכלוסייה מארה"ב. מטופלים עם מחלות ריאה נפוצות לא נכללו במחקר. האלבומינוריה (יחס אלבומין לקריאטינין בשתן) נמדדה בבדיקות נקודתיות ותפקודי ריאות נבדקו באמצעות ספירומטריה. ההיארעות של אשפוזים ותמותה הקשורים ל-CLRD סווגו לפי קריטריונים של קביעה או קריטריונים מנהלתיים.

החוקרים השתמשו במודלים מעורבים ויחסיים של סיכון על מנת לבדוק את הקשר ברמת הפרט בהתאמה לגיל, גובה, משקל, מין, מוצא אתני, חינוך, שנת לידה, עוקבה, סטטוס עישון, שנות חפיסה, תפקודי כליות, יתר לחץ דם, סוכרת ותרופות.

מתוך 10,961 מטופלים עם תפקודי ריאות שמורים, הגיל הממוצע למדידת אלבומינוריה היה 60. 51% מעולם לא עישנו, חציון מדידת האלבומינוריה היה 5.6 מ"ג/גרם והירידה הממוצע ב-FEV1 הייתה 31.5 מ"ל/בשנה.

על כל עלייה של SD באלבומינוריה לאחר טרנספורמציית לוג, הייתה ירידה גדולה יותר ב-2.81% ב-FEV1 (רווח בר סמך 95%: 0.86-4.76%; P=0.0047), ירידה גדולה יותר ב-11.02% ב-FEV1/FVC (רווח בר סמך 95%: 4.43-17.62%; P= 0.0011) ועליה של 15% בסיכון להיארעות של COPD במידת חומרה בינונית-חמורה על פי ספירומטריה (רווח בר סמך 95%: 2-31%; P=0.0021).

החוקרים מצאו גם כי על כל עלייה של SD באלבומינוריה לאחר טרנספורמציית לוג הייתה עליה של 26% בהיארעות של אשפוזים או תמותה הקשורים ל-COPD (רווח בר סמך 95%: 18-34%; P<0.0001) בקרב 14,213 מטופלים שהיו במעקב לאירועים. לא נמצא קשר מובהק לאירועים של אסתמה. הקשרים נשמרו בקרב מטופלים שאינם מעשנים, ללא סוכרת, יתר לחץ דם או מחלות קרדיווסקולריות.

המסקנות מן המחקר היו כי אלבומינוריה קשורה לירידה משמעותית יותר בתפקודי הריאות, היארעות גבוה יותר של COPD עפ"י ספירומטריה והיארעות גבוהה יותר של אירועים הקשורים ל-COPD במסגרת מדגם מבוסס אוכלוסייה בארה"ב.

מקור: 

Oelsner, E.C. et al. (2019) AJRCCM 199,3.

נושאים קשורים:  ספירומטריה,  אסתמה,  COPD,  אלבומינוריה,  תפקודי ריאות,  מחקרים
תגובות