נוגדי קרישה פומיים ישירים

הסיכון לדימום תוך-גולגולתי במטופלים עם גידול מוחי הנוטלים טיפול עם נוגדי קרישה פומיים ישירים

מחקר מצא כי במטופלים עם גידול במוחי, טיפול עם נוגדי קרישה פומיים ישירים הדגים פחות סיכון לדימום תוך-גולגולתי, בהשוואה לטיפול עם הפרין. מכאן כי תרופות אלו בטוחות לטיפול במטופלים עם גידול מוחי

דימום מוחי (צילום: אילוסטרציה)
דימום מוחי (צילום: אילוסטרציה)

נוגדי קרישה פומיים ישירים (Direct Oral Anticoagulants; DOACs) הינם יעילים לטיפול בקרישי דם הקשורים למחלת הסרט. אך עם זאת, טיפול בנוגדי קרישה אלו ידוע כמעלה סיכון לדימום בסוגי סרטן מסוימים, בהשוואה להפרין עם משקל מולקולרי נמוך (low molecular weight heparin; LMWH). נכון להיום, עדיין לא נבדק האם נוגדי הקרישה הפומיים מעלים את ההיארעות של דימום תוך-גולגלתי במטופלים עם גידול מוחי. מטרת מחקר זה הייתה לקבוע את ההיארעות המצטברת של דימום תוך-גולגולתי בטיפול עם נוגדי קרישה פומיים ישירים, בהשוואה לטיפול עם הפרין במשקל מולקולרי נמוך. זאת במטופלים עם גידול מוחי ופקקת ורידים תסחיפית.

בוצע מחקר עוקבה רטרוספקטיבי השוואתי. במסגרת המחקר נאספו ונבדקו הדמיות רדיוגרפיות של כל אירועי הדימום התוך-גולגולתי. נקודת הסיום הראשונית שנבדקה הייתה ההיארעות המצטברת של דימום תוך-גולגולתי בחודש ה-12 להתחלת הטיפול עם נוגדי קרישה.

במחקר זה הוערכו 172 מטופלים עם גידול מוחי (42 טופלו עם נוגדי קרישה פומיים ישירים ו-131 טופלו עם הפרין במשקל מולקולרי נמוך). נערך מחקר עוקבה של גידול מוחי ראשוני (שכלל 67 משתתפים). ההיארעות המצטברת של דימום תוך-גולגולתי מכל סוג היה 0%. זאת במטופלים שקיבלו טיפול עם נוגדי קרישה פומיים ישירים (רווח בר-סמך 95% 22.3-51.3%). לעומת זאת נמצאה היארעות מצטברת של 36.8% לדימום תוך-גולגלתי בקבוצה שנטלה טיפול עם הפרין במשקל מולקולרי נמוך. עוד נמצא, מתוך אלו שקיבלו טיפול עם הפרין וסבלו מדימום, דימום תוך-גולגולתי מאסיבי נמצא בהיארעות של 18.2% (רווח בר-סמך 95% 8.4-31.0).

בנוסף, נערך מחקר עוקבה שבדק גרורות מוחיות (שכלל 105 משתתפים), אשר הדגים כי נוגדי קרישה פומיים ישירים לא הגדילו את הסיכון לדימום תוך-גולגולתי מכל סוג שהוא, בהשוואה לטיפול עם אנוקספרין. היארעות של 27.8% (רווח בר-סמך 95% 5.5-56.7%) בהשוואה ל-52.9% (רווח בר-סמך 95% 37.4-66.2%). זאת ועוד, נוגדי קרישה פומיים ישירים לא הגדילו את ההיארעות של דימום תוך-גולגולתי מאסיבי במטופלים עם גרורות מוחיות, עם היארעות מצטברת של 11.1% (רווח בר-סמך 95% 0.5-40.6%) לעומת 17.8% (רווח בר-סמך 95% 10.2-27.2%).

מסקנת החוקרים הייתה כי נוגדי קרישה פומיים ישירים אינם קשורים לעלייה בהיארעות של דימום תוך-גולגולתי בהשוואה להפרין עם משקל מולקולרי נמוך, הן במטופלים עם גרורות מוחיות והן במטופלים עם גידול מוחי ראשוני.

מקור:

Carney B. J. et al. (2018) Journal of Thrombosis and Haemostasis. 17, 72

נושאים קשורים:  נוגדי קרישה פומיים ישירים,  דימום תוך מוחי,  גידול במוח,  הפרין,  מחקרים
תגובות