דיכאון

השימוש של רופאי משפחה בכלים דיגיטליים לצורך טיפול בדיכאון

החוקרים פרסמו שאלון אינטרנטי באתר המיועד לרופאי משפחה במטרה להעריך את מידת השימוש שלהם בכלים אינטרנטיים שמטרתם למנוע ולטפל בדיכאון

דיכאון (אילוסטרציה)
דיכאון (אילוסטרציה)

התערבויות רפואיות דיגיטליות הקשורות לבריאות הנפש יכולות להפחית את העומס הטיפולי בדיכאון, כאשר קיימים כלים לצורך מניעה, טיפול ומניעה של חזרת דיכאון. אותם כלים עשויים להיות יעילים במיוחד במסגרת הרפואה הראשונית מכיוון שדיכאון לרוב מטופל במסגרת זו. עם זאת, קיים מעט ידע בנוגע לגישות ולמחסומים אצל רופאי המשפחה בנוגע להתערבות דיגיטלית לטיפול בדיכאון.

מטרת המחקר הנוכחי הייתה לבחון את הגישות, הידע, השימוש והמחסומים הנוגעים לשימוש בכלים דיגיטליים לטיפול בדיכאון בקרב אוכלוסייה של רופאי משפחה באנגליה. החוקרים השתמשו בסקר אינטרנטי שפורסם לרופאי משפחה באנגליה במשך תקופה של עשרה ימים בדצמבר 2017.

השאלון כלל 13 שאלות רב בררתיות שפורסמו באתר Doctors.net.uk  י(DNUK). בסופו של דבר, נכללו בניתוח התוצאות 1,044 רופאים. 72% מרופאי המשפחה דיווחו על שימוש בלפחות סוג אחד של כלי התערבותי אינטרנטי לטיפול בדיכאון. הרופאים שהשתתפו במחקר דיווחו שהכלים הללו יעילים בעיקר כאשר הם ניתנים בצורה מודרכת. בנוסף, 92% מהרופאים דיווחו כי לא הם ולא הקולגות שלהם קיבלו הדרכה לשימוש בכלים האינטרנטיים.

החוקרים הסיקו כי חלק מרופאי המשפחה משתמשים בכלים אינטרנטיים לצורך התערבות טיפולית בדיכאון וכי סביר שהשימוש בכלים הללו יעלה עם הזמן. קיים פער בין ההדרכה לבין המודעות לגבי היעילות של התערבויות אלה. רופאי המשפחה מחשיבים את הכלים האינטרנטיים המודרכים לטיפול בדיכאון כיעילים מאוד, בניגוד למציאות בה רוב הכלים המוצאים להם אינם מודרכים.

מקור: 

Breedvelt, J. et al. (2019) British Journal of General Practice 69, 680.

נושאים קשורים:  דיכאון,  בריאות הנפש,  התערבות רפואית דיגיטלית,  סקר אינטרנטי,  מחקרים
תגובות