מחקרים

הקשר בין המצב הסוציאקונומי של האם לפסוריאזיס של הילדות

במחקר עוקבה גדול שנערך בדנמרק נמצא כי ילודים לנשים עם השכלה ומצב סוציו-אקונומי נמוכים נמצאים בסיכון מוגבר לפתח פסוריאזיס של הילדות

המאפיינים הסוציואקונומיים של פסוריאזיס המתחילה בילדות לא נחקרו עד כה. החוקרים ביקשו לזהות האם ישנו גרדיאנט סוציאלי עבור פסוריאזיס המתחילה בילדות באמצעות מדידות של המצב הסוציואקונומי של האם.

החוקרים אספו נתונים מעוקבה של 36,003 לידות בדנמרק והשוו אותם לנתונים ממאגר מידע אשר מכיל נתונים בנוגע להשכלת האם, השתתפות בשוק העבודה של האם והכנסה למשק בית. אנליזות רגרסיה חד ורב משתניות בוצעו על מנת להעריך יחסי סיכויים לפסוריאזיס אצל הילודים.

החוקרים מצאו כי גיל האם בזמן הלידה, סטטוס השכלה והכנסה היו קשורים באופן הפוך עם פסוריאזיס בילודים. השכלה נמוכה אצל האם קושרה עם פסוריאזיס בילדות (יחס סיכויים, 1.62; רווח בר-סמך 95%, 1.20-2.18) לאחר תקנון לפסוריאזיס אצל האם וגיל. יחס הסיכויים הלא מתוקנן לפסוריאזיס אצל אמהות ברבעון הגבוהה ביותר לעומת הנמוך ביותר של הכנס היה 0.57 (0.43-0.76) והיחס המתוקנן היה 0.59 (0.44-0.80) לאחר תקנון לפסוריאזיס אימהי וגיל. תוצאות דומות נצפו עבור המצב הסוציואקונומי של האם.

החוקרים מסכמים כי ישנו גרדיאנט סוציאלי חד בפסוריאזיס המתחילה בילדות. המצב הסוציואקונומי של האם יכול להיות בעל תפקיד בחשיפה מוקדמת לגורמי סיכון ברי שינוי ויש צורך במחקרים עתידיים על מנת להבין אילו גורמים ביולוגיים יכולים להשפיע על הקשר בין מצב סוציואקונומי לפסוריאזיס.

מקור:

Groot, J.  et al. (2019) British Journal of Dermatology, https://doi.org/10.1111/bjd.17091

 

נושאים קשורים:  מחקרים,  פסוריאזיס של הילדות,  מצב סוציואקונומי,  השכלה,  הכנסה
תגובות