לירגלוטיד

לירגלוטיד בעולם האמיתי - מודל משולב של תגובה מטבולית, ניבוי יעילות וסיכון קרדיווסקולרי

תחת תנאי "עולם אמיתי", לירגלוטיד הובילה לתגובה מטבולית טובה מאשר זו שנצפתה במחקרים קליניים

ההימצאות העולמית של סוכרת סוג 2 גוברת במקביל לעלייה בהשמנת יתר. לירגלוטיד, תרופה אגוניסטית לקולטן ל-GLP-1 יכולה להפחית משקל גוף. מטרת מחקר זה הייתה להעריך את היעילות המטבולית של לירגלוטיד בעולם האמיתי.

מחקר עוקבה זה בוצע בתבנית רטרוספקטיבית-תצפיתית בהשתתפות מטופלים אשר קיבלו  לירגלוטיד במשך לפחות שנה (187 מטופלים). משתנים אנטרופומטריים ומטבוליים, תוצא משולב, גורמים המנבאים תגובה ללירגלוטיד וסיכון קרדיווסקולרי על פני הזמן הוערכו. בוצע שימוש במודל אפקטים מעורבים ליניארי עם מבנה דו-משתני על מנת להעריך את הקשר תלוי הזמן בין משקל להמוגלובין מסוכרר.

החוקרים מצאו כי המוגלובין מסוכרר ומשקל גוף פחתו באופן מובהק סטטיסטית ב-12 השבועות הראשונים ושירידה זו התמידה לאחר 12 ו-24 חודשים בכל תת הקבוצות שנבדקו. ירידות מובהקות סטטיסטית במשקל והמוגלובין מסוכרר ממוצעים לאחר 24 שבועות היו 8.5 ק"ג ו-1.7%, בהתאמה. ערכי המוגלובין מסוכרר הקטנים מ-7% הושגו על ידי 42% מהמטופלים לאחר 12 חודשים ועל ידי 40% מהמטופלים לאחר 24 חודשים. טיפול עם לירגלוטיד הוביל להפחתה במינוני אינסולין. לא נצפו תופעות לוואי קשות כחלק מהטיפול. הסיכון הקרדיווסקולרי פחת מגבוה לבינוני-נמוך.

החוקרים מסכמים כי תחת תנאי "עולם אמיתי", לירגלוטיד הובילה לתגובה מטבולית טובה מאשר זו שנצפתה במחקרים קליניים. יעילות לאחר 12 שבועות הייתה מנבא טוב של תגובה. לירגלוטיד איפשרה הפחתת מינוני אינסולין על ידי שיפור משקל ושליטה גליקמית והובילה להפחתת סיכון קרדיווסקולרי.

מקור: 

Alonso-Troncoso, I. et al. (2018) Endocrinología, Diabetes y Nutrición. In Press

נושאים קשורים:  לירגלוטיד,  עולם אמיתי,  סיכון קרדיווסקולרי,  המוגלובין מסוכרר,  משקל גוף,  מחקרים
תגובות