מחקרים

פראלואנט מפחיתה אירועים קרדיווסקולריים קטלניים ושאינם קטלניים

עבודה זו התבצעה על אנליזה מוגדרת מראש של מחקר קליני גדול שהתבצע באנשים לאחר תסמונת כלילית חריפה

המערכת הקרדיו-וסקולארית (אילוסטרציה)
המערכת הקרדיו-וסקולארית (אילוסטרציה)

מחקר ה-ODYSSEY OUTCOMES השווה בין פראלואנט ואינבו יחד עם טיפול במינון גבוה או המינון הנסבל המרבי לאחר תסמונת כלילית חריפה ב-18,924 מטופלים. במחקר נמצא כי פראלואנט מפחיתה את ההתרחשות הראשונה של התוצא הקרדיווסקולרי העיקרי ושל מקרי תמותה מכל סיבה.

אנליזה מוגדרת מראש זו ביקשה לבחון באיזו מידה פראלואנט מפחיתה אירועים קרדיווסקולריים (אירועים ראשונים וכלל האירועים) ותמותה כוללת במסגרת מחקר ה-ODYSSEY OUTCOMES. החוקרים העריכו בצורה משולבת יחסי סיכונים עבור אירועים קרדיווסקולריים שאינם קטלניים (אוטם שריר הלב, שבץ, רה-וסקולריזציה כלילית אשר נגרמה על ידי אסכמיה ואשפוזים בגין אנגינה לא יציבה ואי ספיקת לב) ותמותה.

יחסי הסיכונים חוברו על ידי שבריריות המסבירה את הטרוגניות הסיכון של המטופלים ואירועים שאינם קטלניים באותו מטופל*.

פרמטר מתאם כימת את חוזק הקשר בין הסיכון לאירועים שאינם קטלניים ותמותה. המודל סיפק הערכות יחסיות מדויקות לסיכון לאירוע שאינו קטלני במידה ואירועים לא קטלניים נמצאו כקשורים בסיכון מוגבר לתמותה.

החוקרים מצאו 3,064 אירועים ראשונים ו-5,425 אירועים בכלל המחקר, בקבוצת הפראלואנט נצפו 190 אירועים קרדיווסקולריים שאינם קטלניים ראשונים ו-385 אירועים קרדיווסקולריים שאינם קטלניים כוללים פחות מאשר בקבוצת האינבו.

פראלואנט הפחיתה אירועים קרדיווסקולריים שאינם קטלניים (יחס סיכונים, 0.87, רווח בר-סמך 95% 0.82-0.93) ותמותה (יחס סיכונים, 0.83, רווח בר-סמך 95% 0.71-0.97) בנוכחות קשר חזק בין הסיכון לאירוע שאינו קטלני לסיכון לאירוע קטלני.

החוקרים מסכמים כי במטופלים עם תסמונת כלילית חריפה, המספר הכולל של אירועים קרדיווסקולריים שאינם קטלניים ומקרי תמותה אשר נמנעו עם פראלואנט היה פי שניים מהמספר של אירועים ראשונים שנמנעו. לפיכך, ההפחתה הכוללת באירועים הינה מדד מקיף יותר להערכת היעילות הקלינית של פראלואנט לאחר אירוע כלילי חריף.

מקור: 

Szarek, M. et al. (2018 Journal of the American College of Cardiology. Epub.

*Hazard functions for total nonfatal cardiovascular events (myocardial infarction, stroke, ischemia-driven coronary revascularization, and hospitalization for unstable angina or heart failure) and death were jointly estimated, linked by a shared frailty accounting for patient risk heterogeneity and correlated within-patient nonfatal events

נושאים קשורים:  מחקרים,  פראלואנט,  תִּסמונת כלילית חריפה,  אירועים קרדיווסקולריים