מחקר עוקבה

ירידה קוגניטיבית קלה שלא מתקדמת לשיטיון

בקרב אנשים הסובלים מירידה קוגניטבית קלה, חלוקה לתתי קבוצות על פי תוצאים לאחר מעקב של 5 שנים הראתה מאפיינים שונים לכל קבוצה שיכולים להוות גורמי סיכון להמצאות בתת קבוצה זו

דמנציה (אילוסטרציה)

במחקרים מבוססי אוכלוסיה, רוב האנשים עם ירידה קוגניטיבית קלה (Mild Cognitive Impairment – MCI) לא מתקדמים לשטיון בטווח הזמן הקרוב והם נשארים יציבים ב-MCI או חוזרים למצב של קוגניציה תקינה. במחקר זה, החוקרים אפיינו תתי קבוצות של מטופלים עם MCI ותוצאים שונים במשך 5 שנים.

במחקר זה השתתפו 1,603 מטופלים. המשתנים שנמדדו היו Clinical Dementia Ratingי(CDR), דיווח עצמי על מצבים רפואיים, דיווח עצמי על מצב קוגניטיבי, דיווח עצמי על מצב בריאותי, מאפיינים דיכאוניים, לחץ דם, תרופות, גנוטיפ ל-APOE וציוני מבדקים קוגניטיביים.

החוקרים השוו בין 3 תתי-קבוצות של חולי MCI שהתקדמו לשיטיון (86 מטופלים), התייצבו ב-MCIי(384), או שחזרו לתפקוד קוגניטיבי תקין (252 מטופלים) לבין חולים שהיו במצב קוגניטיבי תקין ונשארו כך (881 מטופלים). מטופלים עם CDR בערך של 0.5 הוגדרו כ-MCI ומטופלים עם CDR בערך שווה או גדול מ-1 הוגדרו כבעלי שיטיון. בעזרת מודלים מולטינומיאליים לרגרסיה לוגיסטית שתוקננו לדמוגרפיה, החוקרים בחנו את הקשר של כל קבוצה למאפייניהם הבסיסיים.

בהשוואה לקבוצת המטופלים ללא חסך קוגנטיבי, דיווח עצמי על חשש מדרדור קוגניטיבי, חסר תפקודי, דיווח עצמי על מצב הבריאות ותסמיני דיכאון היו קשורים לסיכון להמצא בכל קבוצת MCI. נטילה של יותר תרופות הייתה קשורה בסיכון להימצא בקבוצת MCI שהתייצב ובקבוצה שחזרה לנורמה. סוכרת ולחץ דם דיאסטולי נמוך נמצאו כגורמי סיכון לאנשים בקבוצת MCI שהתייצב. הגנוטיפ ל-APOE4 היווה גורם סיכון בקרב אנשים בקבוצת MCI שהתייצב ובקרב אנשים שהתקדמו לשיטיון. שבץ מוחי היה גורם סיכון להתקדמות לשיטיון.

בכל תתי הקבוצות של MCI המטופלים היו בעלי ציונים נמוכים יותר במבחנים הקוגניטיביים ובעלי חסכים בתשומת לב, שפה ותפקוד. אנשים שחזרו לתפקוד קוגניטיבי נורמלי היו עם פחות הפרעות זכרון והפרעות בראייה מרחבית.

מקור: 

Ganguli M. et al (2019). J Am Geriatr Soc, 67: 232-238.;

נושאים קשורים:  מחקר עוקבה,  ירידה קוגניטיבית קלה,  גורמי סיכון,  מחקרים
תגובות