מחקרים

ספריי דסוקסימתזון טופיקלי יעיל בטיפול בפסוריאזיס ודלקת עור אטופית

מטופלים עם פסוריאזיס ודלקת עור אטופית עמידות לטיפול מקומי הגיבו טוב לרוב לשימוש בספריי דסוקסימתזון במסגרת המחקר

סטרואידים טופיקליים מהווים טיפול בפסוריאזיס ודלקת עור אטופית. החוקרים העריכו האם השימוש בסטרואידים טופיקליים בתנאים שתוכננו לצורך הגברת היענות יהיה יעיל במטופלים ש"נכשלו" על טיפול בסטרואידים טופיקליים במסגרת רפואת הקהילה.

במחקר השתתפו אנשים עם פסוריאזיס או דלקת עור אטופית עמידה לטיפול (12 משתתפים עם פסוריאזיס ו-12 עם דלקת עור אטופית). המשתתפים עברו חלוקה אקראית לקבל ספריי דסוקיסמתזון 0.25% בלבד או ספריי דסוקסימתזון יחד עם שיחות טלפון דו-יומיות המתזכרות לגבי שימוש בתרופה. חומרת המחלה הוערכה גם כן.

החוקרים מצאו כי במטופלים עם פסוריאזיס עמידה לטיפול, ספריי דסוקסימתזון יחד עם תזכורות הוביל לשיפור מובהק סטטיסטי בכל התוצאים שנבדקו. במטופלים עם דלקת עור אטופית עמידה לטיפול היה שיפור מובהק בחלק מהתוצאים. למרות גודל המדגם הקטן ביותר וזמן המעקב הקצר, שינויים מובהקים סטטיסטית זוהו בעוקבה זו.

החוקרים מסכמים כי מטופלים עם פסוריאזיס ודלקת עור אטופית עמידות לטיפול מקומי הגיבו טוב לרוב לשימוש בספריי דסוקסימתזון במסגרת המחקר. ייתכן וממצא זה נובע משיפור בהיענות כתוצאה מסביבת המחקר או העדפות המטופלים לספריי. תזכורות למטופלים תורמות לתוצאים הקליניים המשופרים באנשים עם מחלה "עמידה לטיפול".

מקור: 

Hogue, L. et al. (2018) Journal of Cutaneous Medicine and Surgery. https://doi.org/10.1177/1203475418818082

נושאים קשורים:  מחקרים,  פסוראזיס,  דלקת עור אטופית,  סטרואידים טופיקליים,  היענות,  דסוקסימתזון
תגובות