מחקרים

האם קיימת השפעה שונה של כמות הפעילות הגופנית לעומת עוצמתה במטופלים הסובלים מהשמנת יתר?

מחקר מצא כי פעילות גופנית אכן גורמת להפחתה ברקמות השומן הבטניות, תוך שמירה על מסת השריר המשורטט. אך לא קיים הבדל בין עוצמת הפעילות הגופנית לבין כמות הפעילות הגופנית שמבוצעת

11.02.2019, 17:25

מטרת המחקר הייתה, לקבוע את ההשפעה של כמות הפעילות הגופנית (הנמדד ב-kcal, קק"ל בכל מקטע פעילות) ועוצמת הפעילות הגופנית (נמדדה על ידי אחוז שיא צריכת החמצן %VO2peak) על רקמת השומן ומסת השריר המשורטט. זאת במבוגרים הסובלים מהשמנת יתר בטנית.

במחקר זה השתתפו 103 מטופלים, בגילאים 7.6 ± 52.7. אשר עברו רנדומיזציה וחולקו לארבע קבוצות: קבוצה ראשונה היא קבוצת ביקורת. קבוצה שניה ביצעה פעילות גופנית בכמות-נמוכה ובעוצמה-נמוכה (180 קק"ל למפגש בנשים, 300 קק"ל למפגש בגברים. ב-VO2peak 50%). קבוצה שלישית ביצעה פעילות גופנית בכמות-גבוהה ועוצמה-נמוכה (360 קק"ל למפגש בנשים ו-600 קק"ל למפגש בגברים. ב-VO2peak50%). קבוצה רביעית ביצעה פעילות גופנית בכמות-גבוהה ועוצמה-גבוהה (360 קק"ל למפגש בנשים ו-600 קק"ל למפגש בגברים ב-VO2peak75%). כל הקבוצות נבדקו במשך 24 שבועות. פעילויות של שגרת החיים היומית נמדדו ע"י מדידות תאוצה (Accelerometry). הדמיה בבדיקת MRI בוצעה על מנת לבחון את מסת הרקמות.

תוצאות המחקר הראו כי ההפחתה בכל רקמות השומן הייתה גבוהה יותר בקבוצות אשר ביצעו פעילות גופנית לעומת קבוצת הביקורת (P<0.002). אך עם זאת, לא נצפו  הבדלים בין קבוצות הפעילות השונות (P<0.05). ההפחתה ברקמות השומן הייתה אחידה ברחבי כל חלל הבטן,  הן ברקמות הויסרליות והן ברקמות התת עוריות שבדופן הבטן. מסת השריר המשורטט הכללית לא השתנתה עם ביצוע פעילות גופנית, לעומת קבוצת הביקורת שלא ביצעה פעילות גופנית (P=0.32). לעומת זאת, בעוד מסת השריר המשורטט בפלג הגוף התחתון נשמרה (P=0.32), מסת השריר המשורטט בפלג הגוף העליון, נמצאה מופחתת בקבוצות השלישית והרביעית (כמות-גבוהה ועוצמה נמוכה, כמות-גבוהה ועוצמה-גבוהה, בהתאמה) לעומת קבוצת הביקורת (P<0.008).

מסקנת המחקר הייתה כי במבוגרים הסובלים מהשמנת יתר בטנית, כל פעילות גופנית תפחית משמעותית את רקמות השומן ברחבי חלל הבטן, הן ברקמות הויסרליות והן ברקמות התת עוריות שבדופן הבטן. יחד עם זאת, מסת השריר המשורטט לא משתנה כאשר מבצעים פעילות גופנית. לא נמצאה השפעה ספציפית לכמות או לעוצמת הפעילות הגופנית שבוצעה.

מקור: 

Cowan T. et al. (2018) Obesity. 26, 1696

נושאים קשורים:  מחקרים,  פעילות,  פעילות גופנית,  רקמת שומן,  מסת שריר
תגובות