אצטומינופן

חשיפה מוקדמת לאצטמינופן ואי-ספיקת כליות חריפה בילדים אשר עוברים ניתוח לבבי

מחקר זה נועד בכדי לבחון את יעילות השימוש באצטמינופן לאחר ניתוח לב בילדים לצורך מניעת אי ספיקת כליות חריפה

11.02.2019, 16:50

אי-ספיקת כליות חריפה (acute kidney injury, AKI) הינה סיבוך חמור ונפוץ של ניתוחי לב בילדים וכן קיים קשר בינה לבין עליה בתמותה, תחלואה נלווית ואורך האשפוז. האסטרטגיה הנוכחית מתמקדת בהפחתת הסיכון וזיהוי מוקדם מכיוון שאין אפשרויות מניעה או טיפול ידועות. ניתוחי לב וניתוחי מעקף לב-ריאה גורמים להרס של תאי דם אדומים ולכן לשחרור המוגלובין ולפגיעה חמצונית. אצטמינופן עשוי למנוע AKI על ידי הפחתת המצב החמצוני של ההמוגלובין החופשי.

מחקר זה נועד כדי לבחון את ההיפותזה שלפיה חשיפה מוקדמת לאצטמינופן לאחר ניתוח קשורה להפחתת הסיכון ל-AKI בילדים העוברים ניתוח לב.

במחקר עוקבה רטרוספקטיבי זה, נכללו שני בתי חולים שלישוניים לילדים. העוקבה העיקרית כללה ילדים מעל גיל 28 ימים המאושפזים עבור ניתוח לב בין יולי 2008 ויוני 2016. לא השתתפו במחקר ילדים שעברו חמצון חוץ גופי לאחר הניתוח וכאלו שרמת הקריאטנין בסרום לא הייתה מספקת כדי לקבוע את סטטוס ה-AKI.

המדד העיקרי היה AKI על בסיס מחלת כליות: שיפור תוצאים גלובליים של קריטריוני קריאטנין בסרום (עליה של 0.3 מ"ג/דצ"ל ומעלה מנקודת ההתחלה או לפחות פי 1.5 יותר מאשר נקודת ההתחלה [כדי להמיר למיקרומול לליטר, יש להכפיל פי 88.4]) בשבוע הראשון לאחר הניתוח.

העוקבה העיקרית (666 משתתפים) הייתה בעלת גיל חציוני של 6.5 (טווח בין רבעוני [interquartile range, IQR],י3.9-44.7) חודשים, ל-341 (51.2%) הייתה AKI. בניתוח סטטיסטי ללא התאמה, אלו עם AKI היו כאלו שקיבלו מינון נמוך יותר של אצטמינופן מאשר אלו ללא AKIי(47 [IQR,י16-88] לעומת 78 [IQR,י43-104] מ"ג/ק"ג, p<0.001). ברגרסיה לוגיסטית המותאמת עבור גיל, זמן המעקף לב-ריאה, נפח פיזור כדוריות דם אדומות, תת לחץ דם לאחר ניתוח, חשיפה לנפרוטוקסין, והתאמת הסיכון עבור מדד ה-Congenital Heart Surgery, חשיפה לאצטמינופן נמצאה כמגינה בפני AKI לאחר ניתוח (יחס סיכויים, 0.86 [רווח בר-סמך 95%, 0.82-0.90] עבור כל תוספת של 10 מ"ג/ק"ג). הממצאים היו עקביים בעוקבת התיקוף (333 משתתפים), שהיו בגיל חציוני של 14.1 (IQR,י3.9-158.2) חודשים ול-162 מתוכם (48.6%) היה AKI.

מינוני אצטמינופן היו 60 (רווח בר-סמך 95%, 40-87) מ"ג/ק"ג באלו עם AKI לעומת 70 (רווח בר-סמך 95%, 45-94) מ"ג/ק"ג באלו ללא AKI י(p=0.03), עם יחס סיכויים מתואם של 0.91 (רווח בר-סמך 95%, 0.84-0.99) עבור כל תוספת של 10 מ"ג/ק"ג.

לסיכום, תוצאות אלו מצביעות על כך שחשיפה מוקדמת לאצטמינופן לאחר ניתוח עשויה להיות קשורה להפחתת הסיכון ל-AKI במטופלים פדיאטריים לאחר ניתוח לב. ניתוח סטטיסטי נוסף לתיקוף ממצאים אלו, ייתכן שבעזרת ניסוי פרוספקטיבי רנדומלי, עשוי לבסס את השימוש באצטמינופן למניעת AKI.

מקור: 

Van Driset, S.L. et al. (2018) JAMA Pediatrics. 172(7)

נושאים קשורים:  אצטומינופן,  אי-ספיקת כליות,  ניתוחי לב,  חשיפה מוקדמת,  ילדים,  מחקרים
תגובות