לייפת ריאתית ראשונית

שיטה חדשה לניבוי התוצאים בקרב מטופלים עם לייפת ריאתית ראשונית

החוקרים הדגימו כיצד ניתן לנבא בצורה טובה את שיעורי התמותה ואת ההתדרדרות בתפקודי הריאות של חולי לייפת ריאתית ראשונית באמצעות סריקות CT כמותיות ובכך להקטין את מספר המשתתפים הנדרש בניסויים קליניים

11.02.2019, 16:38
(CT scan of the chest with 3D reconstruction (shutterstock

מדידות של חומרת המחלה בנקודת הבסיס באמצעות סריקות CTי(computed tomographic) כמותיות עשויות לזהות מטופלים עם לייפת ריאתית ראשונית (IPF - idiopathic pulmonary fibrosis)   המצויים בסיכון מוגבר לתמותה. החוקרים בדקו האם משתנים ב-CT כמותי יכולים להיות כלי עוקבה יעיל במחקרים עתידיים שיבחנו תרופות לטיפול ב-IPF.

מטרת המחקר הייתה לבדוק האם מדידות המתבססות על CT, בייחוד מדידות של מבנים הקשורים לכלי דם ריאתיים (VRSs - pulmonary vessel–related structures), יכולות לנבא בצורה טובה יותר את ההידרדרות התפקודית ואת השרידות ב-IPF ולהפחית את גודל המדגם הנדרש בביצוע ניסויים הבוחנים תרופות חדשות בקרב מטופלים אלו.

במחקר השתתפו מטופלים עם IPF שעברו הדמיית CT וולמטרית ללא חומר ניגוד בבית החולים Royal Brompton בלונדון ובבית החולים St. Antonius באוטרכט. המטופלים עברו בדיקות למדידת תפקודי ריאות (כולל FVC - Forced Vital Capacity) ובדיקות CT ויזואליות וממוחשבות (CALIPER [Computer-Aided Lung Informatics for Pathology Evaluation and Rating]יsoftware) לצורך ניבוי התמותה והירידה ב-FVC.

בעוקבת הגילוי (discovery cohort) השתתפו 247 מטופלים, כאשר תוקף התוצאות בוצעו בעוקבה נפרדת שכללה 248 מטופלים, אשר כולם עמדו בקריטריונים הנדרשים להשתתפות במחקר תרופה.

תוצאות המחקר הראו שגם בעוקבת הגילוי וגם בעוקבת התיקוף, מאפיינים הקשורים ל-CALIPER, בייחוד תוצאות VRS, היו בין הגורמים המנבאים החזקים ביותר גם לתמותה וגם לירידה ב-FVC. תוצאות ה-CALIPER הודגשו עוד יותר בקרב מטופלים עם מחלת ריאות פחות נרחבת, עם ביצועים טובים יותר בהשוואה לבדיקת תפקוד ריאות. כאשר השתמשו בו ככלי העשרה לעוקבה, תוצאת VRS של ה-CALIPER מעל 4.4% מהריאות הצליחה להפחית את גודל המדגם הנדרש לבדיקת תרופה ל-IPF ב-26%.

מסקנות המחקר נתנו תוקף לשיטת מדידה כמותית חדשה באמצעות CT בקרב מטופלים עם IPF העומדים בתנאי הכניסה למחקרים על תרופות חדשות – שיטת תוצאת ה-VRS – אשר הראתה ביצועים טובים יותר בהשוואה לשיטה המקובלת כיום כסטנדרט למדידת תוצאים. כמו כן, החוקרים הראו שכאשר השתמשו בשיטה להעשרת העוקבה במסגרת של ניסוי בתרופה ל-IPF, הסף של תוצאת ה-VRS עשוי להפחית את גודל המדגם הנדרש ב-25%, ובכך להפחית גם את עלויות המחקר. חשוב לציין, תוצאת ה-VRS מזהה מטופלים אשר תרופות אנטי-פיברוטיות מאריכות את חייהם ומפחיתות עבורם את הירידה ב-FVC.

מקור: 

Jacob, J. et al. (2018) AJRCCM 198,6.

נושאים קשורים:  לייפת ריאתית ראשונית,  הדמיית CT כמותית,  כלי דם ריאתיים,  מחקרים
תגובות