מחקרים

האם שימוש בקנאביס קשור בדלקת חניכיים כרונית?

סקירה שיטתית ומטה-אנליזה זו הדגימה כי שימוש בקנאביס קשור בהימצאות גבוהה יותר של פריאודונטיטיס

מספר מחקרים הדגימו כי יכול להיות קשר אפשרי בין מחלה פריאודונטלית ושימוש בקנאביס. מטרת מחקר זה הייתה לבחון האם השימוש בקנאביס קשור דלקת חניכיים כרונית (פריאודונטיטיס).

החוקרים סרקו את מאגרי המידע PubMed, SI‐Web of Science, BVS‐Virtual health library ו-Scielo ללא מגבלות. החיפוש בוצע באמצעות מילות חיפוש רלוונטיות בהתאם למבנה של כל מאגר מידע. בעבודה הוכללו מחקרים אורכיים ומחקרי חתך אשר בחנו את קשר בין השימוש בקנאביס ומחלה פריאודונטלית. מטה-אנליזה ואנליזת רגישות בוצעו גם כן. בסקירה השיטתית הוכללו חמישה מחקרים ובמטה-אנליזה ארבעה. בסך הכל, 13,491 משתתפים הוכללו בעבודה ו-49.5% מהם היו גברים. שלושה מהמחקרים שנבדקו בחנו את הקשר בין קנאביס למחלה פריאודונטלית במבוגרים והשניים האחרים בוצעו בבני נוער.

החוקרים מצאו קשר חיובי בין שימוש בקנאביס לפריאודונטיטיס (סיכון חיובי 1.12, רווח בר-סמך 95% 1.06-1.19) עם הטרוגניות של 19.0%. בהיבט הערכת איכות, כל המחקרים שנכללו בעבודה היו באיכות גבוהה.

החוקרים מסכמים כי תוצאות הסקירה השיטתית והמטה-אנליזה מדגימות כי שימוש בקנאביס קשור בהימצאות גבוהה יותר של פריאודונטיטיס.

מקור: 

Chisini, L.A (2019) Journal of Periodontal Research

נושאים קשורים:  מחקרים,  קנאביס,  דלקת חניכיים כרונית,  מטה-אנליזה,  סקירה שיטתית
תגובות
 

לא ברורה התוצאה מכיוון שרוב המטופלים בקנביס חשופים לדחק במידה כזאת או אחרת וכידוע דחק הוא זה הגורם ו/או מגביר מחלת חניכיים כך שקשה לבודד את הגורם במקרה זה