מחקרים

טיפול בתא לחץ לחולים המאושפזים עם כוליטיס כיבית

טיפול בתאלחץ כתוספת לטיפול בסטרואידים לחולים עם כוליטיס כיבית שאושפזו עקב החמרות בדרגה בינונית-קשה הביא לשיעורים גבוהים יותר של הפוגה קלינית וירידה בצורך בטיפולי קו-שני

טיפול בתא-לחץ (Hyperbaric Oxygen Therapy – HBOT) מגביר את אספקת החמצן לרקמות באופן ניכר. סדרות מקרים (Case Series) הדגימו שלתופעה זו יכול להיות אפקט טיפולי בחולי כוליטיס כיבית (Ulcerative Colitis).

מחקר זה התמקד בקשר שבין שימוש ב-HBOT כתוספת לטיפול בסטרואידים להחמרות כוליטיס כיבית שדרשו אשפוז. המחקר הופסק בעקבות גיוס לא מספק של 18/70 משתתפים. חולי כוליטיס כיבית שאושפזו בעקבות החמרות בדרגה בינונית-קשה (ציון MAYO של 6 ומעלה, ציון בתת קטגוריה האנדוסקופית של 2 ומעלה) הוקצו באקראי לטיפול בסטרואידים וטיפול בתא-לחץ (10 מטופלים) או לסטרואידים וטיפול דמה יומי בתא לחץ (8 מטופלים). המטופלים היו בסמיות להתערבות, והערכת התוצאים נעשתה על ידי גסטרואנטרולוג שהיה בסמיות להקצאה.

התוצא העיקרי שנמדד היה מידת ההפוגה ביום החמישי למחקר (ציון Mayo חלקי של 2 ומטה וללא ציון גבוה מ-1 באחת התת-קטגוריות). התוצאים המשניים העיקריים היו קיום של תגובה קלינית (הפחתה של ציון Mayo בשתי נקודות ומעלה, ציון של 0-1 בתחום הדימום הרקטלי) והצורך במעבר לטיפול קו-שני (ניתוח Colectomy או טיפול ביולוגי) במהלך האשפוז.

אחוז גבוה באופן משמעותי מהחולים שטופלו בתא לחץ הגיעו להפוגה קלינית ביום החמישי למחקר (50% לעומת 0%, p=0.04). משתתפים שטופלו בתא לחץ עברו מעט יותר לטיפול קו שני במהלך האשפוז (10% לעומת 63%, p=0.04). גם בין המטופלים שנדרשו לקבל טיפול קו שני, אחוז המטופלים שטופלו בתא לחץ והיו צריכים לעבור ניתוח היה נמוך יותר לעומת קבוצת הדמה (0% לעומת 38%, p=0.07). לא נראו תופעות לוואי חמורות כתוצאה מהטיפול.

מקור: 

Dulai P.S et al (2018). The American Journal of Gastroenterologyvolume 113, pages1516–1523 ;

נושאים קשורים:  מחקרים,  כוליטיס כיבית,  תא לחץ,  מחקר דמה,  סמיות כפולה,  הקצאה אקראית
תגובות