חדשות

הסטאז'רים דירגו: הציונים שקיבלו השנה בתי חולים והמחלקות השונות

בתי החולים כרמל והשרון-רבין מובילים | שביעות רצון של 67% מהסטאז'רים מעבודתם במחלקות הפנימיות | ההתמחויות המועדפות: פנימית, ילדים ומשפחה

משרד הבריאות בשיתוף ועדת הסטאז' הארצית ופורום הדיקנים של בתי הספר לרפואה, מפרסם הבוקר (ה') לראשונה את ממצאי תכנית המשוב של שנת הסטאז' בבתי החולים. הממצאים מבוססים על שאלונים שהסטאז'רים נתבקשו למלא ולהעניק ציונים לבתי החולים ולמחלקות שבהם עבדו.

עורכי תכנית המשוב הדגישו כי מילוי השאלון הוא בגדר רשות בלבד וכל סטאז'ר התבקש לענות עליו בתום שנת הסטאז'. תוצאות השאלון עברו וגם יעברו בעתיד עיבוד אחת לשנה.

הסטא'זרים נתבקשו להעניק ציונים על איכות ההוראה, הטמעת עבודתם בצוות המטפל, גם לפי מחלקות שונות וכן באופן רוחבי על בית החולים שבו הועסקו.

הציונים הממוצעים הגבוהים ביותר, לפי בתי החולים, הוענקו לשרון-רבין וכרמל - 4.11 (חציון 5), אסף הרופא - 4.04, קפלן - 3.98 ושיבא - 3.96. הציונים הנמוכים ביותר בדירוג לברזילי - 3.48, לזיו - 3.46 ובמקום האחרון פוריה - 3.41.

הציונים הגבוהים ביותר על תהליך הקליטה ניתנו לרבין-בילינסון - 4.70, העמק - 4.69, סורוקה - 4.61 ושיבא - 4.54 והנמוכים ביותר לפוריה - 3.79, בני ציון - 3.80 והדסה - 4.02.

מחלקות פנימיות

67% כממוצע ארצי הביעו שביעות רצון מעבודתם במחלקות הפנימיות כאשר הציונים הגבוהים ביותר ניתנו לכרמל - 4.35, אסף הרופא - 4.26, רמב"ם - 4.24 ואיכילוב - 4.18 ובמקומות האחרונים: פוריה - 3.13 וזיו - 3.26.

שיעור המרוצים הגבוה ביותר - 79.5% היה ברמב"ם בעוד שבאיכילוב 78.4%, בשרון-רבין 77.2% ובמקומות האחרונים פוריה - 42.1% וזיו - 48.3%.

מחלקות כירורגיות

הממוצע הארצי של מרוצים עד מרוצים מאוד מהמחלקה הכירורגית היה 44.3% כאשר שיעור המרוצים בכרמל היה 64.55%, שרון - 59.66% וקפלן - 59.56%. הציונים הגבוהים ביותר ניתנו לכרמל - 3.84, קפלן - 3.79, שרון - 3.66 והלל יפה - 3.26. הנמוכים ביותר: בילינסון - 2.71 וברזילי - 2.44.

מחלקות ילדים

שיעור המרוצים, ממוצע ארצי, מעבודתם במחלקת ילדים היה 65.1% כאשר הגבוה ביותר הוא בכרמל - 85.45%, גליל - 81.43% והעמק - 77.50%. הציונים הגבוהים ביותר הוענקו על ידי הסטא'זרים שעבדו במחלקת ילדים בכרמל - 4.36, העמק - 4.11, שניידר (כאן עברו הסטא'זרים מבילינסון ושרון) - 4.10 והציונים הנמוכים ביותר למאיר - 3.32 וברזילי - 3.36.

מיון, הרדמה וטיפול נמרץ

64.8% מכלל המשיבים לשאלונים (ממוצע ארצי) הביעו שביעות רצון ממחלקות המלר"ד כאשר את הציונים הגבוהים ביותר העניקו הסטא'זרים לרבין-בילינסון - 4.30, רמב"ם - 4.28 ושערי צדק - 4.16 והנמוכים ביותר להעמק - 3.32 ולזיו - 3.31.

רק 41.2% מכלל המשיבים הביעו שביעות רצון ממחלקת הרדמה וטיפול נמרץ כאשר השיעור הגבוה ביותר היה 55.42% בגליל ו-52.66% במאיר. השיעור הנמוך ביותר בבילינסון - 23.98% ופוריה - 28.33%. הציונים הגבוהים ביותר ניתנו לגליל - 3.64, שערי צדק וברזילי - 3.63 והנמוכים ביותר לבילינסון - 2.76 ופוריה - 2.82.

בהיקף ארצי הציון הרוחבי הגבוה ביותר ניתן למחלקות הפנימיות - 4 ואחריהן למלר"ד - 3.91, ילדים - 3.82, הרדמה וטיפול נמרץ - 3.33 וכירורגית 3.23.

על השאלה לגבי עדיפות ראשונה לשנת סטא'ז בקרב בוגרי רפואה מחו"ל הדירוג הגבוה ביותר ניתן לכרמל, העמק, איכילוב, סורוקה ובילינסון ובקרב בוגרי הארץ שנשאלו לגבי עדיפות ראשונה: איכילוב, בילינסון, שיבא, רמב"ם, הדסה, סורוקה.

23.5% מכלל המשיבים לשאלון (1,368) מתוך כלל הסטאז'רים (2,074) שאליהם הוא הופנה (הם מילאו עד יולי 2018) – ומאלה 661 היו מקרב בוגרי רפואה בארץ ו-631 בקרב בוגרי חו"ל - השיבו כי יבחרו לעבוד בבית חולים בחו"ל בעוד 15 שנה. מסלולי ההתמחות המועדפים: פנימית, ילדים ומשפחה ובמקומות האחרונים בריאות הציבור, רפואה משפטית וכירורגיית כלי דם.

64.3% ציינו כי מקום המגורים שלהם הקרוב ביותר לבית החולים שבו עברו סטאז' הוא הגורם המשפיע ביותר בעוד שתכנית התמרוץ הכספי להתמחות בפריפריה הוחשב כגורם משפיע רק על 24.4% בעוד שהאפשרות להתמחות בתחום שבו הנשאל מעוניין במיוחד היא גורם משפיע על 70.82% מהמשיבים, ואצל 79.2% הגורם המשפיע ביותר העניין לעבור ולחיות במקום שבו יתמחו.

נושאים קשורים:  משוב,  סטאז'רים,  מסלולי התמחות,  חדשות,  סטאז'
תגובות
אנונימי/ת
10.02.2019, 19:38

צר לי לראות מן הנתונים המתפרסמים מה עולה בגורלם של בתי החולים הפריפרים במיוחדולאן התדרדרוהמחלקות הפנימיות !!כנראה בכל זאת הדג מסריח מהראש !!!