מחקרים

מה התפקיד של בילירובין במחלת פרקינסון?

החוקרים הראו שיש קשר בין רמות גבוהות יותר של בילירובין לבין משך המחלה אצל חולי פרקינסון, אך אין קשר לסוג הטיפול שהם מקבלים

סטרס חמצוני משחק תפקיד מרכזי באטיופתולוגיה של מחלת הפרקינסון (PD – Parkinson's disease). האנזים Heme oxygenase, אנזים חשוב בוויסות האיזון החמצוני, הופך מולקולות של Heme לפחמן חד חמצני, ברזל וביליברדין/בילירובין.

עד היום, התפקיד של בילירובין במחלת הפרקינסון לא לגמרי הובן וישנן תוצאות סותרות שעלו ממחקרים בעשורים האחרונים. מטרת החוקרים הייתה לבחון את הקשר בין רמות הבילירובין לבין PD. בנוסף, החוקרים רצו להעריך את הקשר בין ריכוז הבילירובין לבין התקדמות המחלה, חומרתה והטיפול הדופמינרגי.

במחקר נכללו 420 חולי פרקינסון (56% גברים, גיל ממוצע: 64 ± 12 שנים) ו-435 נבדקים בריאים שהיוו את קבוצת הביקורת (47% גברים, גיל ממוצע: 58 ± 17 שנים). החוקרים השוו את רמות הבילירובין של שתי הקבוצות באמצעות רגרסיה לינארית ואנליזה רב משתנית מותאמת לפי גיל ומין. לאחר מכן, בוצע מחקר מקרה על בסיס עוקבת ה-PD ונבדק המתאם בין רמות הבילירובין לבין הטיפול הנוכחי ולבין משך וחומרת המחלה.

החוקרים מצאו שרמות הבילירובין היו גבוהות יותר באופן מובהק אצל מטופלים עם PD בהשוואה לקבוצת הביקורת (PD:י0.56 ± 0.26 מ"ג/ דציליטר, ביקורת: 0.45 ± 0.22 מ"ג/דציליטר; p< 0.001). בנוסף, אצל מטופלים עם PD, נמצא מתאם שלילי בין רמות הבילירובין לבין משך המחלה (P< 0.05). כמו כן, נמצאו ריכוזים גבוהים יותר של בילירובין אצל מטופלים בשלב 3 ומעלה (לפי Hoehn & Yahr). לא נמצא קשר בין רמות הבילירובין לבין הטיפול אצל מטופלים עם PD.

המסקנות שעלו מתוצאות המחקר היו כי רמות מוגברות של בילירובין קשורות בעיקר לשנים הראשונות של מחלת הפרקינסון. ביטוי יותר של אנזימיים חמצוניים יכול להיות מרכיב מרכזי באטיולוגיה של PD, מה שמוביל לרמות גבוהות של בילירובין בשלבים המוקדמים של המחלה.

מקור: 

Macias- Gracia, D. et al. (2019) Parkinsonism & Related Disorders 57.

נושאים קשורים:  מחקרים,  בילירובין,  פתופיזיולוגיה,  סטרס חמצוני,  Heme oxygenase 1
תגובות