דליריום

האם תרופות אנטי פסיכוטיות מקצרות את משך הדליריום של מאושפזים ביחידה לטיפול נמרץ?

החוקרים הראו כי Haloperidol ו-ziprasidone ,בהשוואה לאינבו, לא הובילו לקיצור משך הדליריום של מטופלים שאושפזו ביחידה לטיפול נמרץ בעקבות כשל נשימתי חריף או שוק

29.01.2019, 12:03

ישנו מידע סותר בנוגע להשפעות של תרופות אנטי פסיכוטיות לטיפול במצבי דליריום במטופלים המאושפזים ביחידה לטיפול נמרץ (ICU – intensive care unit).

החוקרים ביצעו מחקר אקראי מבוקר עם הסמייה כפולה ושימוש באינבו וחילקו מטופלים שאושפזו בעקבות כשל נשימתי חריף וחוו דליריום היפואקטיבי או היפראקטיבי לשלוש קבוצות. קבוצה אחת קיבלה מנת דחף תוך ורידית של haloperidol (מינון מקסימלי = 20 מ"ג ליום), קבוצה שנייה קיבלה ziprasidone (מינון מקסימלי= 40 מ"ג ליום) והקבוצה השלישית קיבלה אינבו.

הנפח והמינון של התרופות והאינבו במחקר הופחתו בחצי או הוכפלו במרווחים של 12 שעות על בסיס הימצאות או היעדר דליריום, אשר נקבע על פי שיטת CAMי(Confusion Assessment Method) להערכה ב-ICU וע"פ הופעת תופעות הלוואי שנבעו מהטיפול.

נקודת הסיום הראשית של המחקר הייתה מספר הימים שהמטופל חי ללא דליריום או תרדמת במהלך 14 ימי ההתערבות. נקודות הסיום המשניות כללו הישרדות ל-30 ימים והישרדות ל-90 ימים, זמן עד הפסקת ההנשמה המכנית וזמן עד לשחרור מה-ICU ומבית החולים. נקודת הסיום שנגעו לבטיחות כללו תסמינים אקסטרה-פירמידאליים וסדציה עודפת.

החוקרים קיבלו הסכמה בכתב לגבי ההשתתפות במחקר מ-1,183 מטופלים או נציגיהם. 566 מטופלים (48%) פיתחו דליריום, כאשר 89% מהם חוו דליריום היפואקטיבי ו-11% חוו דליריום היפראקטיבי. מתוך אותם 566 שחוו דליריום, 184 הוקצו לקבוצה שקיבלה אינבו, 192 לקבוצה שקיבלה haloperidol ו-190 לקבוצה שקיבלה ziprasidone.

זמן החציון של המטופלים לחשיפה לתרופה או לאינבו היה 4 ימים (טווח בין רבעוני: 3-7 ימים). זמן החציון של חיים ללא דליריום או תרדמת היה 8.5 (רווח בר סמך 95%: 5.6-9.9) בקבוצת האינבו, 7.9 (רווח בר סמך 95%: 4.4-9.6) בקבוצת ה-haloperidol ו-8.7 (רווח בר סמך 95%: 5.9-10.0) בקבוצת ה-ziprasidoneי(p=0.26 לאפקט הכולל בין כל קבוצות המחקר).

החוקרים מצאו כי לא הייתה השפעה לשימוש בתרופות haloperidol או ziprasidone, בהשוואה לאינבו, על נקודת הסיום הראשית של המחקר (יחס הסיכויים 0.88 [רווח בר סמך 95%: 0.64-1.21] ו-1.04 [רווח בר סמך 95%: 0.73-1.48], בהתאמה). כמו כן, לא נמצאו הבדלים מובהקים בין הקבוצות בנוגע לנקודות הסיום המשניות ובנוגע לתדירות של הופעת תסמינים אקסטרה-פירמידאליים.

המסקנות שעלו מן המחקר היו כי שימוש בתרופות Haloperidol או ziprasidone, בהשוואה לאינבו, בקרב מטופלים עם כשל נשימתי חריף או שוק שחוו דליריום היפואקטיבי או היפראקטיבי, לא קיצרו את משך הדליריום באופן מובהק.

מקור: 

Girard, T.D. et al. (2018) The New England Journal of Medicine 379.

נושאים קשורים:  דליריום,  תרופות אנטי-פסיכוטיות,  טיפול נמרץ,  תסמינים אקסטרה- פירמידאליים,  מחקרים
תגובות