אנדוקרדיטיס

האם הנחיות איגוד הלב האמריקני למתן אנטיביוטיקה פרופילקטית עבור אנדוקרדיטיס זיהומית הלכו רחוק מדי?

במחקר זה נמצא כי לאור השינוי שחל בהנחיות למתן אנטיביוטיקה פרופילקטית עבור אנדוקרדיטיס זיהומית בשנת 2007 חלה ירידה במתן אנטיביוטיקה עם עלייה בהיארעות אנדוקרדיטיס זיהומית בקרב אנשים בסיכון גבוה ובינוני

לב אנושי (אילוסטרציה)
לב אנושי (אילוסטרציה)

ה-American Heart Associationי(AHA) עדכן את המלצותיו בנוגע לפרופליקסיס אנטיביוטי על מנת למנוע אנדוקרדיטיס זיהומית בשנת 2007. ההמלצות כללו הפסקה של פרופילקסיס עבור אנשים בסיכון בינוני לאנדוקרדיטיס והמשך של מתן פרופילקסיס לאנשים בסיכון גבוה.

מטרת המחקר הייתה לכמת שינויים במתן אנטיביוטיקה פרופילקטית ושינויים בהיארעות אנדוקרדיטיס.

במחקר השתתפו מטופלים בסיכון גבוה, בינוני ולא ידוע או נמוך בין מאי 2003 לאוגוסט 2015 (198,522,665 שנות השתתפות). מתן אנטיביוטיקה פרופילקטית ושינויים בהיארעות אנדוקרדיטיס הוערכו על ידי אנליזת מודל Poisson.

עד אוגוסט 2015, ההמלצות משנת 2007 נמצאו קשורות עם ירידה מובהקת סטטיסטית של 64% (רווח בר-סמך 95%: 59-68%) במתן אנטיביוטיקה פרופילקטית לאנשים בסיכון בינוני וירידה של 20% (4-32%) במתן אנטיביוטיקה פרופילקטית לאנשים בסיכון גבוה. באותה תקופה, נצפתה עלייה כמעט מובהקת סטטיסטית של 75% (3-200%) בהיארעות אנדוקרדיטיס באנשים עם סיכון בינוני ועלייה מובהקת סטטיסטית של 177% (66-361%) בקרב אלו בסיכון גבוה. באנשים עם סיכון נמוך או לא ידוע הייתה ירידה מובהקת סטטיסטית של 52% (46-58%) במתן אנטיביוטיקה פרופילקטית ללא עלייה בהיארעות אנדוקרדיטיס.

מסקנת החוקרים היא כי מתן אנטיביוטיקה פרופילקטית פחת בכל קבוצות הסיכון לאנדוקרדיטיס זיהומית ובפרט באנשים עם סיכון בינוני. עם זאת, הייתה עלייה מובהקת בהיארעות אנדוקרדיטיס זיהומית בקרב אנשים בסיכון גבוה, עלייה עם מובהקות גבולית בקרב אנשים בסיכון בינוני וללא עלייה בקרב אנשים בסיכון נמוך או לא ידוע. למרות שהממצאים לא מאמתים קשר סיבה-תוצאה בין הפחתת האנטיביוטיקה הפרופילקטית לעלייה בהיארעות אנדוקרדיטיס זיהומית, הירידה במתן האנטיביוטיקה בקרב אנשים בסיכון גבוה מדאיגה ויחד עם העלייה בעלת המובהקות הסטטיסטית הגבולית בהיארעות אנדוקרדיטיס באנשים עם סיכון בינוני, דורשת מחקר נוסף.

מקור: 

Thornhill, M. et al. (2018) Journal of the American College of Cardiology. DOI: 10.1016/j.jacc.2018.08.2178

נושאים קשורים:  אנדוקרדיטיס,  אנטיביוטיקה מניעתית,  סיכון,  היארעות,  מחקרים
תגובות