טרשת נפוצה

האם עלייה בנוגדנים עצמיים היא בעלת משמעות בחולי טרשת נפוצה?

נוגדנים עצמיים אינם מהווים מדד פרוגנוסטי מוצלח בחולי טרשת נפוצה

נוגדנים (איור: אילוסטרציה)
נוגדנים (איור: אילוסטרציה)

קיומם של נוגדנים עצמיים בסרום של חולי טרשת נפוצה והשפעתם הקלינית הוא נושא שנמצא תחת דיון מתמיד. החוקרים ביצעו מחקר עוקבה שמטרתו הייתה להעריך מחדש את המשמעות של העלייה באותם נוגדנים.

החוקרים ביצעו אנליזה רטרוספקטיבית על 176 חולי טרשת נפוצה. נבדקו נוכחות רמה מוגברת של נוגדנים עצמיים בסרום והמשמעות הקלינית שלה.

נמצא כי 18.8% מחולי הטרשת במחקר הראו רמות מוגברות של נוגדנים עצמיים בסרום, אך רק 10.2% מכלל החולים אובחנו עם מחלה אוטואימונית נוספת. חולים עם רמות נוגדנים מוגברות לא אובחנו באופן שכיח יותר עם מחלה אוטואימונית, בהשוואה למטופלים ללא עליה ברמות הנוגדנים העצמיים (p=0.338). חולי טרשת נפוצה עם משך מחלה של יותר מ-10 שנים לא הראו עלייה משמעותית בנוגדנים העצמיים, בהשוואה למטופלים עם משך מחלה קצר יותר (p=1). זאת ועוד, חולי טרשת נפוצה עם רמות גבוהות של נוגדנים עצמיים בסרום לא הדגימו מהלך מחלה סוער יותר (p=0.428).

החוקרים הגיעו למסקנה כי לפי הנתונים שאספו, רמות נוגדנים עצמיים מוגברות בסרום לא יכולות להוות מדד פרוגנוסטי להערכת חומרת מחלה בחולי טרשת נפוצה. בנוסף, חולים עם רמות נוגדנים מוגברות לא סבלו משיעור גבוה יותר של מחלות אוטואימוניות בהשוואה למטופלים ללא נוגדנים עצמיים. מסקנות אלו מעמידות בסימן שאלה את הצורך למדוד נוגדנים עצמיים כחלק משגרת הטיפול בחולי טרשת באופן כללי.

מקור: 

Dal-Bianco, A. et al. (2018). Acta Neurologica Scandinavica. https://doi.org/10.1111/ane.13054

נושאים קשורים:  טרשת נפוצה,  מדד פרוגנוסטי,  נוגדנים עצמיים,  מחלות אוטואימוניות,  מחקרים
תגובות