REM

הקשר בין תסמונת הפרעה התנהגותית בעת שנת REM לפרוגנוזה במחלת פרקינסון

במחקר חדש נמצא שבמטופלים עם מחלת פרקינסון, הימצאות של תסמונת הפרעה התנהגותית בעת שנת REM קשורה להידרדרות מוטורית וקוגניטיבית בהשוואה למטופלים עם מחלת פרקינסון ללא תסמונת זו

27.01.2019, 15:06
שינה ללא הפרעה (אילוסטרציה)
שינה ללא הפרעה (אילוסטרציה)

במחקר חדש שנערך ב-King's College London בלונדון, אנגליה, והתפרסם בכתב העת Neurology, ביקשו החוקרים לחקור האם תסמונת הפרעה התנהגותית בעת שנת REMי(REM sleep behavior disorder, יRBD) קשור להידרדרות מוטורית וקוגניטיבית גרועה יותר במחלת פרקינסון.

421 מטופלים עם מחלת פרקינסון מוקדמת שטרם נחשפו לתרופות ו-196 משתתפים ללא מחלת פרקינסון השתתפו במחקר. כלל המשתתפים עברו סריקת 123I]FP-CIT SPECT], הערכת נוזל חוט שדרה (CSF),יMRI של 3 טסלה והערכות קליניות יסודיות.

באנליזות חתך, מטופלים עם מחלת פרקינסון וסבירות גבוהה ל-RBD נמצאו עם רמות בטא-עמילואיד 1-42 נמוכות יותר ב-CSF, ויחס טאו-עמילואיד גבוה יותר ב-CSF, עומס של תסמינים שאינם-מוטוריים גבוה יותר, וציונים גרועים יותר במבחנים נוירו-פסיכולוגיים אשר בדקו מהירות עיבוד, תפקוד ראייתי-מרחבי וזיכרון זיהוי מעכב יותר בהשוואה למטופלים עם מחלת פרקינסון ללא RBD. באנליזות ארוכי-טווח, נוכחות של RBD נמצא קשור להתקדמות מוטורית מהירה יותר (יחס צולב 1.368, רווח סמך 95% של 1.163-2.768; p=0.008) במשך 60 חודשי מעקב.

נוכחות של RBD נמצאה כמנבאת של התקדמות מוטורית רק במטופלים עם מחלת פרקינסון אשר היו גם עם רמות אלפה-סינוקליין נמוכות וספיגה מופחתת של 123I]FP-CIT] בסטריאטום (יחס צולב 2.091, רווח סמך 95% של 1.116-3.918; p=0.021) ומנבא של הידרדרות קוגניטיבית רק במטופלים עם מחלת פרקינסון גם עם רמות נמוכות של בטא-עמילואיד 1-42 וגם עם רמות אלפה-סינוקליין נמוכות (יחס צולב 2.810, רווח סמך 95% של 1.462-5.4; p=0.002). באוכלוסיית קבוצת הביקורת ללא מחלת פרקינסון, נוכחות של RBD לא נמצאה קשור להידרדרות קוגניטיבית או שינויים פתולוגיים כלשהם.

החוקרים מסכמים שנוכחות RBD במחלת פרקינסון קשורה להתקדמות מוטורית מהירה יותר במטופלים עם פתולוגיה סינוקליין ודופמינרגית מוגברת, ולסיכון מוגבר להידרדרות קוגניטיבית במטופלים עם פתולוגיה סינוקליין ועמילואיד מוגברת. ממצאי המחקר מספקים כיוון חשוב בהבנת הפנוטיפים השונים והפרוגנוזה שלהם במחלת פרקינסון.

מקור:

Gennaro Pagano, Rosa DeMicco, Tayyabah Yousaf, HeatherWilson, Avinash Chandra, Marios Politis. REM behavior disorder predicts motor progression and cognitive decline in Parkinson disease. Neurology Aug 2018. DOI:10.1212/WNL.0000000000006134

נושאים קשורים:  REM,  הפרעת שינה,  בטא-עמילואיד,  מחקרים
תגובות