מחקרים

מדידת קשיחות כבד במסגרת רפואת הקהילה

המחקר תומך בשימוש בקשיחות כבד כבדיקת סקר ברפואה הראשונית היכולה לנבא אירועים הקשורים בכבד

23.01.2019, 17:19
כבד (אילוסטרציה)
כבד (אילוסטרציה)

כ-70% מהאנשים עם הפטיטיס C כרונית מטופלים במסגרת רפואה ראשונית בלבד. מטרת מחקר זה הייתה לקבוע את ההימצאות של קשיחות כבד מוגברת בעוקבה של מטופלים ברפואה הראשונית עם HCV כרוני ולהעריך מנבאים של מחלת כבד מתקדמת ואירועים הקשורים מחלת כבד.

במחקר בוצע בתבנית פרוספקטיבית בעוקבה של מבוגרים עם HCV כרוני אשר גויסו מ-21 מרפאות רפואה ראשונית בויקטוריה, אוסטרליה. קריטריוני הכללה היו זיהום HCV כרוני במשך יותר משישה חודשים, היעדר חוות דעת של מומחה במשך ה-18 חודשים האחרונים והיעדר רקע של קרצינומה הפטוצלולרית. הערכה קלינית, מדידות קשיחות כבד ולקיחת דמים בוצעו במסגרת הרפואה הראשונית. לצורך השוואה בוצע גיוס של עוקבת בית חולים ובוצע מעקב אורכי אחר המשתתפים תוך ניתור אירועים הקשורים בכבד.

במשך 26 חודשים, 780 מטופלים גויסו עבור המחקר והוכללו באנליזת התוצאות. מדידת קשיחות הכבד החציונית הייתה 6.9kPa בקהילה עם 16.5% מהמטופלים בסיכון לפיברוזיס מתקדמת (kPA השווה או גדול מ-12.5). מתוכם ל-8.5% לא היו מאפיינים מעבדתיים של מחלת כבד מתקדמת. שיעור האנשים בסיכון לשחמת לא היה שונה בין עוקבת הרפואה הראשונית לעוקבת הבית חולים (p=0.169). צריכת אלכוהול, גיל מתקדם, BMI גבוה ורמות ALT גבוהות היו מנבאים עצמאיים של קשיחות כבד גבוהה. על פני זמן מעקב חציוני של 15.2 חודשים, אירועים הקשורים בכבד אירעו ב-9.3% מהאנשים עם קשיחות כבד הגבוהה מ-12.5 kPa. קשיחות כבד של 24 kPa הייתה המנבאת החזקה ביותר של אירועים הקשורים בכבד (יחס סיכונים 152; p<0.001).

החוקרים מסכמים כי ההימצאות של פיברוזיס מתקדמת, המוערכת על ידי קשיחות כבד במטופלים עם HCV כרוני המנוהלים במסגרת הרפואה הראשונית הינה משמעותית ודומה להימצאות בבית החולים. יתרה מכך, המחקר תומך בשימוש בקשיחות כבד כבדיקת סקר ברפואה הראשונית היכולה לנבא אירועים הקשורים בכבד.

מקור: 

Bloom, S. et al. (2018) Journal of Hepatology. 69(3), 575

נושאים קשורים:  מחקרים,  קשיחות כבד,  פיברוזיס,  שחמת,  גורמים מנבאים
תגובות