אחד התנאים המרכזיים להכרה בלימודי רפואה בחו"ל יהיה מעתה שהלימודים יתקיימו אך ורק באחת ממדינות ה-OECD וכן רק בבתי ספר לרפואה המסונפים לבתי חולים שעברו הליכי אקרדיטציה בינלאומיים.

התנאים הללו נקבעו במתווה להסדרת התנאים להכרה בלימודי רפואה בחו"ל עליו הודיע אתמול (ב') משרד הבריאות. המהלך נעשה בעקבות עבודת מטה נרחבת שבוצעה בהובלת מנהל האגף לרישוי מקצועות רפואיים במשרד הבריאות, פרופ׳ שאול יציב.

הצורך בהכנת המתווה המקצועי נולד לאחר שהתפרסמו באחרונה דיווחים על רופאים צעירים שלמדו רפואה במדינות שונות בחו"ל ואחר כך התברר שרמת הלימודים באותן אוניברסיטאות היא נמוכה. כמו כן נתגלו כמה עשרות מקרים של רופאים שהציגו תעודות סיום לימודים והוברר שהן פיקטיביות או מעלות חשד לזיוף.

במסמך שהכין פרופ' יציב נאמר: "מתוך מגמה לשמור על רמת רפואה הולמת בישראל ובהתאם, לעודד תלמידי רפואה ללמוד בבתי ספר לרפואה ברמה נאותה, מומלץ לציבור הסטודנטים לרפואה ולמועמדים ללמוד רפואה בחו"ל המעוניינים לעסוק במקצוע בארץ, כי בבואם לבחור בית ספר לרפואה בחו"ל, יביאו בחשבון את הכללים המפורטים במסמך זה, הבא להוסיף על אמות המידה הנדרשות לקבלת האישור הנדרש כדי לגשת לבחינת רישוי של מי שלמד רפואה בחו"ל כפי שפורט בעבר.

עתה, במסגרת ההליך להערכת הלימודים בחו"ל - טרם מתן האישור לגשת לבחינה – הוחלט במסגרת המתווה החדש לתת משקל משמעותי לעמידה בתהליך אקרדיטציה של בתי הספר לרפואה ובתי החולים שבהם התבצעו הלימודים. כן הוחלט להבחין בהקשר זה בין מי שכבר החל את לימודיו, לבין מי שטרם עשה כן. עוד הוחלט להוסיף פרק קליני לבחינות הרישוי לכלל המועמדים.

בנושא הדרישה לאקרדיטציה לבתי ספר לרפואה ולבתי החולים, מדגיש המסמך החדש: "החל משנת 2018 הוחל בתהליך הכרה (אקרדיטציה) של בתי ספר לרפואה ברחבי העולם ביוזמת WFME - World Federation For Medical Education. מטרת המהלך היא להבטיח את רמת ההוראה בבתי הספר לרפואה. במסגרת זו, בתי ספר לרפואה ברחבי העולם יוכלו לעבור הליך של הכרה על ידי גופים אקדמיים במדינתם, שהוסמכו לכך על ידי ה-WFME".

כמו כן, נדרשת הצגת אקרדיטציה של בתי החולים הנותנים הוראה קלינית. מטרת דרישה זאת של תהליך האקרדיטציה לבתי החולים היא לשפר ולהבטיח את רמתו של בית החולים. הליכי האקרדיטציה מבוצעים על ידי גופים שונים, והם אינם זהים מבחינת תכנם ואיכותם. אולם ככלל, בית חולים שעבר תהליך אקרדיטציה איכותי הוא בית חולים טוב יותר מזה שלא עבר כלל. רמה גבוהה של בית חולים חיונית על מנת לאפשר הוראה קלינית נאותה.

המסמך שהכין פרופ' יציב מונה את רשימת הארגונים המוכרים על ידי משרד הבריאות לביצוע אקרדיטציה של בתי החולים בחו"ל לעניין ההכרה בהכשרה הקלינית הנעשית בהם: JCI - Joint commission International, ארה"ב; AC - Accreditation Canada, קנדה; CHKS - Health & Care standarts, אנגליה; ACHS - The Australian council of health care standarts - אוסטרליה; DNV GL, גרמניה.

מי שצפוי להתחיל לימודי רפואה השנה (2019) ואילך, יוכל להגיש בקשה לקבלת היתר לגשת לבחינה הממשלתית ברפואה בישראל רק אם למד את כל שנות לימודי הרפואה בבתי ספר לרפואה בחו"ל העונים לאחת מאמות המידה הבאות: בית הספר לרפואה מצוי באחת ממדינות ה-OECD; בית הספר לרפואה עבר תהליך אקרדיטציה של ה-WFME, ובית החולים שבו נעשו הלימודים הקליניים עבר אקרדיטציה על ידי גוף מוכר כמפורט לעיל.

ככלל, סטודנט שיחל לימודיו בחו"ל משנת הלימודים 2019 ואילך בבית ספר לרפואה שאינו עומד לפחות באחת מאמות המידה שפורטו ויגיש את הבקשה לגשת לבחינה הממשלתית ברפואה בישראל, בקשתו תידחה על הסף.

עם זאת נקבע כי ראש האגף לרישוי מקצועות הבריאות במשרד הבריאות יהיה רשאי לחרוג מהכללים הנ"ל ולהכיר בבית ספר לרפואה שאיננו עומד באחד מאמות המידה המפורטות במסמך, אם מצא שקיימות נסיבות מיוחדות מהן עולה שרמת הלימודים בו הולמת את הסטנדרט המקובל בישראל. כמו כן, יוכל לא להכיר בבית ספר לרפואה למרות שעמד באחת או יותר מאמות המידה המפורטות לעיל, וזאת במקרה שבו עלה חשד סביר שרמת הלימוד באותו מוסד איננה הולמת את הסטנדרט המקובל בישראל.

תחולתה של ההחרגה תהיה על מי שהחל בלימודיו בבית הספר בחו"ל בשנה שלאחר ביצוע ההחרגה. פירוט ההחרגות יפורסם במלואו באתר משרד הבריאות.

עוד נקבע כי יבדקו תיקיהם האישיים המכילים את כל המסמכים הנדרשים של מי שהחלו את לימודי הרפואה בחו"ל לפני שנת 2019 וסיימו אותם, על פי אמות המידה המקובלות כיום ושגם הן מפורסמות באתר משרד הבריאות.

בנוסף, אם בית ספר לרפואה או בית חולים שבו מתבצעת ההוראה הקלינית עברו בהצלחה תהליך אקרדיטציה טרם תחילת הלימודים (של הסטודנט הישראלי) או במהלכם, הדבר יהווה שיקול בעד מתן האישור לבוגר לימודים אלה לגשת לבחינה הממשלתית ברפואה בישראל.

החל משנת 2019 יורחב החלק הקליני בבחינת הרישוי וזאת על מנת לוודא שבוגרי בתי הספר לרפואה בחו"ל אכן עומדים באמות המידה הקליניות הנאותות כמקובל במערכת הבריאות בישראל, וזאת ביחס לכלל הנבחנים.

סגן שר הבריאות יעקב ליצמן בירך על גיבוש המתווה "מגדיר עבור הסטודנטים העתידיים את התנאים הנדרשים על מנת להבטיח את איכות הרופאים לדורות הבאים".

מנכ"ל המשרד משה בר סימן טוב הוסיף: "העבודה הזאת הכרחית על מנת להבטיח שאזרחי ישראל ימשיכו לקבל שירותי רפואה ברמה הגבוהה שאותה הם מקבלים כיום. ללא האסדרה הזאת היינו תוך שנים מעטות נמצאים בסיכון לירידה ניכרת ברמת הרפואה בארץ".