מחקרים

הבדלים בין מהלך מחלה בטרשת נפוצה משפחתית בהשוואה לספורדית

מקרי טרשת נפוצה משפחתית הם בעלי סיכוי גבוה יותר להיות מסוג טרשת התקפית-הפוגתית מאשר מתקדמת, בהשוואה למקרים ספוראדיים

טרשת נפוצה, כסא גלגלים, נכות (צילום: אילוסטרציה)

מהלך המחלה בסוגים שונים של טרשת נפוצה ידוע היטב. עם זאת, מעט ידוע על החלוקה בקרב מקרים של טרשת נפוצה משפחתית. החוקרים בחנו את תדירותם של מהלכי מחלה שונים בקרב מקרים של טרשת משפחתית בהשוואה לספוראדית. כמו כן ניסו לקבוע האם מקרים של טרשת נפוצה בקרב אותה משפחה הם בעלי גיל אבחנה והתקדמות מחלה זהים.

החוקרים ביצעו מחקר רישום לאומי, המבוסס על מידע ממאגר הטרשת הנפוצה, מרשם האוכלוסין ומרשם המטופלים בדנמרק. המשתנים העיקריים היו: אבחון טרשת נפוצה, מהלך המחלה וקרובי משפחה מדרגה ראשונה שסובלים גם הם מהמחלה. הניתוח הסטטיסטי נעשה באמצעות מודל רגרסיה לוגיסטית, מדד קאפה ומדד קורלציה בין תחומי.

החוקרים הכלילו 7,402 מקרים של טרשת נפוצה, מתוכם 531 היו בעלי קרוב משפחה מדרגה ראשונה הסובל מהמחלה, ו-6,871 מקרים ספוראדיים. החוקרים מצאו כי טרשת נפוצה התקפית-הפוגתית (כולל טרשת שניונית מתקדמת) היו נפוצים יותר במקרים של טרשת משפחתית מאשר במקרים הספוראדיים (OR=1.64, רווח בר-סמך 95%: 1.20-2.24, p=0.002).

החוקרים ביצעו עיבוד מידע על 133 משפחות עם טרשת נפוצה ומצאו כי מהלך המחלה דומה במקרה הראשון והשני שאובחן במשפחה, בעוד הגיל בעת האבחנה היה שונה בין בני המשפחה החולים.

מסקנת החוקרים הייתה, כי מקרי טרשת נפוצה משפחתית הם בעלי סיכוי גבוה יותר להיות מסוג טרשת התקפית-הפוגתית מאשר מתקדמת, בהשוואה למקרים ספוראדיים. בנוסף, החוקרים טוענים כי בקרב משפחות עם טרשת נפוצה, קרובים מדרגה ראשונה יחוו ככל הנראה מהלך מחלה זהה, אבל לא בהכרח יאובחנו באותו הגיל.

מקור: 

Steenhof, M. et al. (2018). Acta Neurologica Scandinavica. https://doi.org/10.1111/ane.13044

נושאים קשורים:  מחקרים,  טרשת נפוצה משפחתית,  טרשת נפוצה,  מהלך מחלה,  טרשת נפוצה מתקדמת,  טרשת נפוצה התקפית הפוגתית
תגובות