דיאליזה

האם קיים קשר בין קצב לב במנוחה לבין שיעור התמותה במטופלי דיאליזה?

במחקר פרוספקטיבי נמצא שמטופלים עם קצב לב במנוחה של מעל 100 בדקה לפני תחילת טיפול בדיאליזה היו עם שיעורי תמותה גבוהים יותר באופן מובהק בהשוואה לקצב לב במנוחה איטי יותר, עם יחס צולב של 2.3

07.01.2019, 17:47
קצב הלב (אילוסטרציה)
קצב הלב (אילוסטרציה)

מחקרים תצפיתיים באוכלוסייה הכללית מצאו שקצב הלב במנוחה קשור לתמותה. במחקר שנערך ב-Fujita Health University School of Medicine בעיר טויואקה, יפן, ביקשו החוקרים לבחון את הקשר בין קצב לב במנוחה לבין תמותה במטופלי דיאליזה.

במחקר עוקבה רב-מרכזי פרוספקטיבי, נכללו בסך הכל 1,102 מטופלים אשר סווגו לארבע קבוצות שונות בהתבסס על לחץ דם במנוחה לפני תחילת הטיפול הראשון בדיאליזה: פחות מ-60 לדקה, בין 60-79, בין 80-100 ומעל 101. באמצעות מבחן log-rank הושוו תמותה כללית, תמותה הקשורה למערכת הקרדיו-וסקולרית, והיארעות של אירועים קרדיו-וסקולריים לאחר תחילת טיפול בדיאליזה. באמצעות אנליזת multivariate Cox proportional hazard regression השוו החוקרים בין שיעורי התמותה הכלליים אצל מטופלים עם קצב לב מתחת ל-60, בין 60-79 ומעל 101 לבין אותם מטופלים עם קצב לב במנוחה שעמד על 80-100 בדקה. יתר כל כן, השוו החוקרים את התוצאות בקרב מטופלים ללא שימוש בחסמי בטא או תסמינים של כשל לבבי בזמן תחילת הטיפול הראשון בדיאליזה.

נמצאו הבדלים משמעותיים בשיעורי התמותה הכלליים בין ארבעת הקבוצות (P=0.007). אנליזה רבת-משתנים חשפה שהתמותה הכללית הייתה גבוהה יותר באופן מובהק בקרב מטופלים עם קצב לב במנוחה של מעל 101 בדקה בהשוואה למטופלים עם קצב לב בין 80-100 בדקה (יחס צולב 2.3, רווח סמך 95% של 1.25-4.23). אנליזה של תתי-קבוצות מצאה שבקרב מטופלים אשר אינם משתמשים בחסמי בטא וללא תסמינים של כשל לבבי, שיעורי התמותה הכלליים של אותם מטופלים עם קצב לב של מעל 101 בדקה היו גבוהים יותר באופן מובהק בהשוואה למטופלים עם קצב לב בין 80-100 בדקה (יחס צולב 2.98, רווח סמך 95% של 1.51-5.88; יחס צולב 3.65, רווח סמך 95% של 1.59-8.36, בהתאמה).

לאור הממצאים החוקרים מסכמים שקצב לב במנוחה לפני תחילת טיפול בדיאליזה קשור לתמותה אחרי תחילת הטיפול בדיאליזה.

מקור:

Inaguma, D. , Koide, S. , Takahashi, K. , Hayashi, H. , Hasegawa, M. , Yuzawa, Y. and , (2018), Association between resting heart rate just before starting the first dialysis session and mortality: A multicentre prospective cohort study. Nephrology, 23: 461-468. doi:10.1111/nep.13048

נושאים קשורים:  דיאליזה,  קצב לב,  תמותה,  מחקרים
תגובות