דפוסי הדיאטה, המהווים סמנים לאיכות הדיאטה, נמצאו קשורים להיארעות של סרטן המעי הגס (CRC – colorectal cancer), אך אין עקביות בנוגע לקשר בין הדיאטה לבין התמותה כתוצאה מ-CRC.

החוקרים בדקו באופן פרוספקטיבי את הקשר בין איכות הדיאטה לפני ואחרי האבחנה לבין הסיכון לתמותה של נשים וגברים עם CRC.

במחקר העוקבה ה-Cancer Prevention Study-II Nutrition,י2,801 משתתפים היו ללא סרטן בנקודת ההתחלה ב-1992/1993 ואובחנו בהמשך ב-CRC חודרני ללא גרורות בתקופה המעקב שנמשכה עד יוני 2013.

מידע זמין הנוגע להרגלי התזונה של המשתתפים לפני ואחרי אבחון ה-CRC היה עבור 2,671 ו-1,321 משתתפים, בהתאמה, כאשר מתוכם נפטרו 1,414 ו-722 מטופלים, בהתאמה. החוקרים השתמשו בדיאטות DASH י(Dietary Approaches to Stop Hypertension),יACS-score י(American Cancer Society nutrition guidelines), דיאטת Prudent ודפוסי הדיאטה המערביים על מנת להעריך את איכות הדיאטה.

החוקרים הראו באמצעות השוואות בין הקבוצות כי ציון ACS לפני אבחון ה-CRC היה בעל קשר הפוך לתמותה מכל הסיבות (יחס הסיכונים של ציון גבוה בהשוואה לנמוך: 0.78 ; רווח בר סמך 95%: 0.65-0.95) ולתמותה מ-CRC (יחס הסיכונים של ציון גבוה בהשוואה לנמוך: 0.74 ; רווח בר סמך 95%: 0.54-1.03), בזמן שציון הדיאטה המערבית היה בעל קשר לתמותה גבוהה יותר מכל הסיבות (יחס הסיכונים של ציון גבוה בהשוואה לנמוך: 1.30 ; רווח בר סמך 95%: 1.03-1.64).

כאשר נבדקה התזונה לאחר האבחון, החוקרים מצאו כי ציון ה-ACS קשור לסיכון נמוך לתמותה מכל הסיבות (יחס הסיכונים של ציון גבוה בהשוואה לנמוך: 0.62 ; רווח בר סמך 95%: 0.47-0.83) ולתמותה מ-CRC (יחס הסיכונים של ציון גבוה בהשוואה לנמוך: 0.35 ; רווח בר סמך 95%: 0.17-0.73). בנוסף, נמצא כי ציון DASH היה בעל קשר הפוך לתמותה מכל הסיבות (יחס הסיכונים של ציון גבוה בהשוואה לנמוך: 0.79 ; רווח בר סמך 95%: 0.62-0.99) ולתמותה מ-CRC (יחס הסיכונים של ציון גבוה בהשוואה לנמוך: 0.56 ; רווח בר סמך 95%: 0.35-0.89). בנוסף, החוקרים הראו כי ציון ה-Prudent היה בעלי קשר הפוך לתמותה מכל הסיבות (יחס הסיכונים בין ציון גבוה לנמוך: 0.72 ; רווח בר סמך 95%: 0.56-0.93).

החוקרים מצאו כי בקרב מטופלים עם דיאטה באיכות ירודה לפני האבחנה, שיפור בציון ה-DASH (יחס הסיכונים: 0.54, רווח בר סמך 95%: 0.31-0.92) ובציון ה-Prudent (יחס הסיכונים: 0.53, רווח בר סמך 95%: 0.29-0.95) בין המצב לפני האבחנה למצב לאחר האבחנה, נמצא בעל קשר הפוך לתמותה כתוצאה מ-CRC.

החוקרים הסיקו כי דפוסי תזונה הכוללים צריכה גבוהה של מוצרים מהצומח וצריכה נמוכה של מוצרים מהחי, לפני ואחרי אבחנה של CRC, קשורה להישרדות ממושכת יותר.

מקור: 

Guinter, M.A. et al. (2018) Journal of Clinical Oncology 36,34.