דואודופה

איך התרופה ®Duodopa משפיעה על המצב הבריאותי ועל איכות החיים של חולי פרקינסון?

החוקרים ביצעו מחקר תצפיתי פרוספקטיבי על מנת לבחון את ההשפעה של התרופה ®Duodopa על היבטים שונים במצבם הבריאותי של חולי פרקינסון ובאיכות החיים שלהם ושל המטפלים בהם

03.01.2019, 16:30

טיפול הגולד סטנדרט במחלת הפרקינסון (PD - Parkinson's disease) הוא levodopa/carbidopa. מדובר בתרופות שהשימוש ארוך הטווח שלהן מוביל לתנודות מוטוריות ולא מוטוריות ולדיסקינזיות. נמצא כי עירוי מתמשך של ג'ל levodopa/carbidopaי(®Duodopa) לחלק האמצעי של המעי הדק (intrajejunal) מפחית את התסמינים המוטורים והלא מוטורים ואת הדיסקינזיות ובנוסף משפר את איכות החיים של המטופלים.

המטרה של המחקר התצפיתי פרוספקטיבי פתוח הנוכחי הייתה לבדוק את ההשפעה של ®Duodopa על מצבים שונים הנוגעים למטופלים עם PD ולמטפלים שלהם ואת איכות חייהם.

במחקר השתתפו 12 מטופלים עם PD מתקדמת והמטפלים שלהם. החוקרים העריכו את המטופלים בנקודת ההתחלה ולאחר 3 ו-6 חודשים של טיפול עם ®Duodopa באמצעות סקלות ה-UPDRS-III ו-IVי (Unified Parkinson’s Disease Rating Scale-Part III and IV), יUdysRS (Unified Dyskinesia Rating Scale), BDI-IIי(Beck Depression Inventory), HAM-A (Hamilton Anxiety Rating Scale) ו-PDQ-39י(Parkinson’s Disease Quality of Life Questionnaire). המטפלים הוערכו במקביל למטופלים באמצעות HAM-A,יCBI י(Caregiver Burden Inventory) ושאלון SF-36 להערכת סטטוס בריאותי.

החוקרים מצאו כי לאחר שישה חודשים של טיפול עם ®Duodopa, התוצאות של UPDRS-III and IV, UdysRS, BDI-II, HAM-A ו- PDQ-39 ירדו באופן מובהק (p<0.01). בנוסף, לאחר הטיפול עם ®Duodopa, בקבוצת המטפלים נצפתה ירידה מובהקת בתוצאות של BDI-II, HAM-A ו-CBI, בזמן שהתוצאות של שאלון SF-36 עלו באופן מובהק (p<0.01). עוד נמצא כי ירידה בחרדה לאחר הטיפול הייתה בהתאמה לאזורים שעוסקים בבריאות נפשי בשאלון SF-36י(r= 0.56).

החוקרים הסיקו כי בסופו של דבר, התרופה ®Duodopa הצליחה להביא לשיפור אפילו לאחר תקופת שימוש קצרה שהתבטא בשיפור מצבים קליניים שונים של המטופלים והמטפלים שלהם ובאיכות חייהם.

מקור: 

Ciurleo, R. et al. (2018) Journal of Neurology 265,9.

נושאים קשורים:  דואודופה,  פרקינסון,  דיסקינזיה,  מחקרים
תגובות