מחקרים

מה משפיע על ביקורים אצל רופא המשפחה בקרב מטופלים המאובחנים בסכיזופרניה?

החוקרים הדגימו כי ישנם גורמים רבים המשפיעים על מספר הביקורים של מטופלים סכיזופרנים אצל רופא המשפחה וכי חלק מהגורמים אינם קשורים במטופל עצמו

02.01.2019, 16:17

מטופלים עם הפרעות פסיכיאטריות סובלים יותר מבעיות גופניות בהשוואה ליתר המטופלים ולכן המעקב של רופא המשפחה חשוב במיוחד עבורם.

מטרת המחקר הייתה ליצור מודל הסברתי רב שלבי מפורט בנוגע לביקורים של מטופלים המאובחנים בסכיזופרניה והפרעות דומות (SRD- schizophrenia related disorders) אצל רופא המשפחה.

החוקרים ביצעו מחקר חתך תצפיתי שהתקיים בין ה-1 לינואר 2008 עד ה-1 ליולי 2011 ב- CMU-MHי(Clinical Management Unit of Mental Health) בבית החולים במלגה (ספרד). אוכלוסיית המחקר כללה את כל המטופלים המאובחנים ב-SRD שנמצאים בקשר עם רופא משפחה הרשום באזור בו בוצע המחקר.

המשתנה התלוי במחקר היה מספר הביקורים אצל רופא המשפחה. המשתנים הבלתי תלויים במחקרים היו: 1) משתנים הקשורים למטופלים (משתנים חברתיים דמוגרפיים ומשתנים קליניים), 2) משתנים הקשורים למרכז הרפואי (PCC - primary care centre). החוקרים ביצעו אנליזה תיאורית, אנליזה דו משתנית ורגרסיה רב שלבית.

במחקר נכללו 490 מטופלים. ממוצע הביקורים השנתי אצל רופא משפחה היה 4.1 פעמים. משתנים כמו מין נקבה, מגורים באזורי עוני, אבחנה של הפרעה סכיזואפקטיבית וקשר עם רופא משפחה בעל גישה פעילה כלפי הפרעות נפשיות, נמצאו בעלי קשר למספר גבוה יותר של ביקורים אצל רופא המשפחה. מטופלים רווקים וקשר טוב בין ה-PCC לבין צוותי בריאות הנפש נמצאו קשורים למספר נמוך יותר של ביקורים אצל רופא המשפחה.

החוקרים הסיקו שמספר הביקורים אצל רופא המשפחה לא היו קשורים רק למשתנים הנוגעים למטופל, אלה גם למשתנים הקשורים לארגון ולמעורבות של הגורמים הרפואיים המקצועיים, למשל, רופאי משפחה עם גישה פעילה כלפי הפרעות נפשיות.

מקור: 

Castillejos, M.S. et al. (2018) BMC Family Practice 19,180.

נושאים קשורים:  מחקרים,  סכיזופרניה,  הפרעה סכיזואפקטיבית,  רפואה ראשונית
תגובות