תסמונת לינץ'

תסמונת לינץ' נפוצה בסוגי גידולים רבים ולא רק בגידולי Colo-Rectal Cancer ואנדומטריום

במחקר נמצא כי שיעור ניכר של מטופלים עם dMMR/MSI-High מאובחנים עם תסמונת לינץ' ללא תלות בסוג הסרטן

מעי (אילוסטרציה)
מעי (אילוסטרציה)

זיהוי מטופלים אשר צריכים לעבור בדיקות סקר עבור מוטציות תורשתיות נקבע באופן מסורתי על בסיס מאפיינים קליניים כדוגמת הגיל בזמן איבחון הסרטן או היסטוריה משפחתית. בתסמונת לינץ' (LS), תסמונת המאופיינת על ידי מוטציות בגנים המתקנים חוסר התאמה (mismatch) ב-DNAי(mismatch repair deficiency-MMR-D), זיהוי המטופלים מתבצע תוך מתן דגש על בדיקות סקר לכלל הגידולים מסוג =CRC ואנדומטריום. במסגרת בדיקות הסקר הגידולים נבדקים לסטטוס MSIי(microsatellite instability) ולחוסר ב-MMR, שני מאפייני מפתח של התסמונת. באותו הזמן, הזיהוי של MSI-H/MMR-D כסמן ביולוגי עבור תגובה לחסימת מעכבי בקרה חיסונית מייצג פריצת דרך בטיפול באנשים עם ממאירויות סולידיות מתקדמות.

פמברוליזומאב אושרה על ידי מנהל המזון והתרופות (FDA) בארצות הברית כטיפול בכל הגידולים הסולידיים בשלב מתקדם החיוביים
ל-MSI-H/MMR-D . זהו האישור הראשון של תרופה הניתן על ידי רשות רגולטורית המתבסס על סמן ביולוגי ללא תלות בסוג הסרטן. לאור זאת, בדיקה של סטטוס MSI-H/MMR-D משולבת לעיתים קרובות יותר ויותר בטיפול האונקולוגי הסטנדרטי במטופלים עם גידולים מתקדמים מסוגים רבים. עם זאת, בדיקות סקר אלו אינן מובילות בהכרח לבדיקות של downstream germline ולמעשה ההימצאות של תסמונת לינץ' בכלל סוגי הסרטן אינה ידועה.

בעבודה זו, החוקרים ביקשו לבחון את ההימצאות של תסמונת לינץ' בגידולים סולידיים לפי סטטוס MSI. סטטוס MSI נקבע על ידי ריצוף "הדור הבא" וגידולים הוגדרו כ-MSI-H,יMSI בינוני או יציבים. DNA ג'רמינלי נבדק למוטציות בגנים הקשורים לתיקון חוסר התאמה ב-DNA הקשורים בתסמונת לינץ' (MLH1, MSH2, MSH6, PMS2, EPCAM). במטופלים עם LS אי יציבות גבוהה או בינונית בוצעה בדיקת אימונוהיסטוכימיה לצורך הערכת סטטוס MMR-D.

במחקר נכללו 15,045 מטופלים (יותר מ-50 סוגי סרטנים) ותסמונת לינץ' זוהתה ב-16.3% (53 מתוך 326), 1.9% (13 מתוך 699) ו-0.3% (37 מתוך 14,020) מהמטופלים עם MSI-H,יMSI  בינוני ויציבות, בהתאמה (p<0.001). בקרב מטופלים עם תסמונת לינץ' עם גידולי MSI-H או MSI בינוני, ב-50% (33 מתוך 66) היו גידולים שאינם מסוג CRC או אנדומטריום, ובכלל זה גידולים אורותליאליים, גידולים בערמונית, לבלב, קורטקס האדרנל, מעי דק, קיבה כמו גם סרקומות, מזותליומות, מלנומות וגידולים של תאי נבט. במטופלים אלו עם גידולים שאינם קולורקטליים או אנדומטריאליים, 45% (15 מתוך 33) מהגידולים לא עמדו בקריטריונים לבדיקה גנטית של תסמונת לינץ' על בסיס סיפור משפחתי ו/או אישי. צביעה אימונוהיסטוכימית של גידולי MSI-H או MSI בינוני חיובי ללינץ' הדגימה MMR-D ב-98.2% מהדגימות.

החוקרים מסכמים כי MSI-H/MMR-D הם מנבאים של תסמונת לינץ' על פני ספקטרום רחב של גידולים מאשר היה ידוע עד כה. לאור ההשלכות על בדיקות סקר לסרטן ומניעה במשפחות רלוונטיות, נתוני המחקר תומכים בבדיקת מוטציות לתסמונת לינץ' במטופלים עם גידולי MSI-H/MMR-D ללא תלות בסוג הסרטן או סיפור משפחתי של גידולים.

מקור: 

Latham, A. et al. (2018) Journal of Clinical Oncology. 36

נושאים קשורים:  תסמונת לינץ',  אי יציבות מיקרוסטליטית,  בדיקות סקר,  מחקרים