יתר לחץ דם

התרופה Torsemide למניעת יתר לחץ דם בתר-הריוני בנשים עם קדם-רעלת

בנשים עם קדם-רעלת, טיפול של חמישה ימים ב-Torsemide לא השפיעה בצורה משמעותית על הורדת שיעורי יתר לחץ דם מתמיד לאחר הלידה לעומת אינבו

אישה בהריון (צילום: אילוסטרציה)

מטרת המחקר הייתה להעריך האם Torsemide מוריד את שיעור הנשים שסובלות מיתר לחץ דם לאחר לידה בהריון שהסתבך בקדם-רעלת. המחקר נערך כמחקר אקראי בסמיות כפולה ועם ביקורת של אינבו בנשים עם קדם-רעלת במרכז שלישוני מאוגוסט 2016 ועד ספטמבר 2017. נשים עם יל"ד הריוני, כשל לבבי או כשל כלייתי הוצאו מהמחקר.

24 שעות לאחר הלידה, נשים עברו הקצאה אקראית ביחס של 1:1 לקבלת Torsemide פומי במינון של 20 מ"ג/יום או אינבו, למשך 5 ימים. התוצא העיקרי שנמדד היה לחץ דם שווה או גדול מ 150/100 מ"מ כספית (כל אחד מהם או שניהם) בשתי מדידות הנבדלות אחת מהשנייה בלפחות 4 שעות לאחר 5 ימים מהלידה או בזמן השחרור מבית החולים. בהנחה ש-50% מהנשים עם קדם-רעלת יהיו בעלות לחץ דם גבוה גם לאחר הלידה, נדרשו 118 מטופלות בשביל לזהות ירידה של 50%. ניתוח הנתונים היה לפי Intention-to-Treat.

מאוגוסט 2016 ועד ספטמבר 2017, 118 נשים הוקצו באקראי – 59 קיבלו Torsemide ו-59 קיבלו אינבו. 43 (73%) מהנשים בקבוצת ההתערבות ו-45 (76%) מהנשים בקבוצת האינבו היו עם קדם-רעלת בעלת מאפיינים חמורים או קדם-רעלת שהתבטאה על יתר לחץ דם כרוני. השיעור של לחץ דם שהתמיד לאחר הלידה היה 44% בקבוצת ההתערבות ו-58% בקבוצת האינבו (סיכון יחסי 0.76, רווח בר-סמך 95%: 0.5-1.1).

לא נראו הבדלים משמעותיים בשיעורי יתר לחץ הדם 7-10 ימים או 6 שבועות לאחר הלידה או בשיעורי יתר לחץ דם חמור, משך השהייה בבית החולים, אשפוז מחדש בעקבות לחץ דם או תופעות לוואי. לא נצפו מחקרים של תמותה או תחלואה חמורה.

מקור: 

Viteri O.A et al (2018). Obstetrics & Gynecology: Volume 132 - Issue 5 - p 1185–1191;

נושאים קשורים:  יתר לחץ דם,  קדם רעלת,  אינבו,  מחקר אקראי,  סמיות כפולה,  קבוצת ביקורת,  מחקרים
תגובות