מחקרים

האם סטיגמת משקל מפחיתה זיכרון עבודה?

בניסוי התנהגותי זה, נמצאה השפעה של איום סטריאוטיפ על זיכרון העבודה של אנשים עם השמנת יתר, על סמך תוצאות פתרון מבדקים ממוחשבים זהים שסווגו תחת כותרות שונות

השמנת יתר (צילום: אילוסטרציה)

השמנת יתר היא מצב הגורר עמו סטיגמה חמורה, ותפקוד קוגניטיבי ירוד הוא מאפיין סטריאוטיפי שנהוג לשייך לאנשים עם השמנת יתר. במחקר זה, נבחנה ההיפותזה שאיום סטריאוטיפ (כלומר, דלדול זיכרון העבודה מחמת פחד לאושש סטריאוטיפ שלילי שרלוונטי לאדם כאשר נבדק לתכונה הקשורה לסטריאוטיפ) תורם לחסכים קוגניטיביים באנשים עם השמנת יתר.

לשם בדיקת היפותזה זו נוסחו מבדקים ממוחשבים של (א) זיכרון עבודה ו-(ב) של למידה הסתברותית – יכולת שאינה קשורה לזיכרון עבודה – וניתנו למדגם קהילתי של 131 מבוגרים. את איום הסטריאוטיפ כיווננו ע"י שינוי לכאורה של אופי המשימות; המשימות תויגו לחלופין בתור מבחני אינטליגנציה (מצב עם איום סטריאוטיפ גבוה), מבחני זיכרון ולמידה (מצב הוראות סטנדרטי), או משחקי הסחת דעת (מצב עם איום סטריאוטיפ נמוך).

בניתוח התוצאות התגלה יחס שלילי בין ה-BMI לבין זיכרון העבודה אשר הופיע גם בתנאי איום הסטריאוטיפ הגבוה (רווח סמך 95% = -0.872 עד -0.175, p=0.003) וגם במצב ההוראות הסטנדרטי (רווח סמך 95% = -0.974 עד -0.153, p=0.007), אך לא בתנאי איום סטריאוטיפ נמוך (רווח סמך 95% = -0.266 עד -0.430, p=0.643). יתרה מזאת, לא נצפו קשרים במבדקי למידה הסתברותית.

לפיכך הגיעו החוקרים למסקנה כי איום סטריאוטיפ מקושר לזיכרון עבודה לקוי של אנשים עם השמנת יתר. השלכות עתידיות לחוקרים ולקלינאים נידונות במאמר.

מקור: 

Guardabassi, V. et al. (2018). International Journal of Obesity

נושאים קשורים:  מחקרים,  השמנה,  שמנים,  סטיגמה,  עבודה,  כלכלה,  קוגניציה,  זיכרון
תגובות