GABA

רמות GABA אוקסיפיטליות והזיות ראייה במחלת פרקינסון

במחקר חדש נמצא מצאו רמות GABA אוקסיפיטליות נמוכות יותר במטופלים עם מחלת פרקינסון אשר סובלים מהזיות בהשוואה למטופלים ללא הזיות ראייה ולמשתתפים בריאים, ממצא שמרמז על שינויים במסלול הראייה הונטרלי בהיווצרות של הזיות הראייה

25.12.2018, 17:33

במחקר חדש שנערך ב-Newcastle University באנגליה, ביקשו החוקרים לחקור את הקשר בין הזיות ראייה במחלת פרקינסון לבין רמות ה-gamma-aminobutyric acidי(GABA) בקורטקס הראייה העיקרית.

החוקרים השתמשו ב-magnetic resonance spectroscopy לחקור רמות GABA אוקסיפיטליות ב-36 משתתפים עם מחלת פרקינסון, 19 מהם עם הזיות ראייה מורכבות ו-17 ללא הזיות ראייה, יחד עם 20 משתתפים בריאים ללא הזיות. בנוסף, החוקרים ביצעו MRI בקונטרסט T1,יfMRI כלל-מוחי בזמן ביצוע משימה חזותית, והדמיית דיפוזיה טנסורית.

החוקרים מצאו רמות GABA+/קריאטין נמוכות יותר במחלת פרקינסון עם הזיות ראייה (0.091 ± 0.010) בהשוואה למטופלים ללא הזיות ראייה (0.101 ± 0.010) ולמשתתפים בריאים (0.099 ± 0.010) (F2,49 = 4.5 ; p=0.016). כמו כן, נמצא חומר אפור מופחת באונה הטמפורלית הקדמית בקבוצת ההזיות. על אף שנמצא ירידות נרחבות בשלמות החומר הלבן בקבוצת הזיות הראייה, ממצא זה לא היה מובהק אחרי תיקון לתפקוד קוגניטיבי.

לאור הממצאים החוקרים מסכמים שרמות נמוכות של GABA  קשורות להזיות ראייה במחלת פרקינסון, ומרמזים על שינויים במסלול הראייה הונטרלי בהיווצרות של הזיות הראייה. ויסות הנטייה להתרגשות יתר של קורטקס הראייה באמצעות, לדוגמא, התערבות פרמקולוגית, יכולה להיות מסלול טיפולי מבטיח במחקרים בעתיד.

מקור:

MichaelJ. Firbank, Jehill Parikh, Nicholas Murphy, Alison Killen, Charlotte L. Allan, Daniel Collerton, Andrew M. Blamire, John-PaulTaylor. Reduced occipital GABA in Parkinson disease with visual hallucinations. Neurology Aug 2018, 91 (7) e675-e685; DOI:10.1212/WNL.0000000000006007

נושאים קשורים:  GABA,  הזיות ראייה visual hallucinations,  קורטקס ראייה   visual cortex,  מחקרים
תגובות