מחקר עוקבה

צריכת חלבון והקשר לנכות בקשישים בני 85 ומעלה

צריכה של יותר חלבון בדיאטה, במיוחד 1.0 גרם/ק"ג/יום או יותר, הייתה קשורה לצפי טוב יותר בהתקדמות לנכות בקשישים בני 85 ומעלה

מטרת המחקר הנוכחי הייתה לבדוק האם צריכה של חלבון קשורה בנכות מועטה יותר לאורך בזמן במבוגרים בני 85 ומעלה והאם מסת השריר וחוזק השריר יוכלו להסביר את ההאטה בהתקדמות הנכות.

המחקר הוא מחקר עוקבה שנערך ב-Newcastle-upon-Tyne ו-North Tyneside שבאנגליה. במחקר השתתפו 722 קשישים בני 85 מהקהילה. צריכת החלבון במחקר הוערכה פעמיים לאורך 24 שעות על ידי דיווח של המטופלים. הנכות הוערכה בתור הקושי לבצע 17 פעילויות יומיות (Activities of daily living) בתחילת המחקר ולאחר 18, 36 ו-60 חודשים.

מתוך הנתונים שנאספו הורכבו תחזיות בעזרת Mortality Adjusted Group Based Trajectory Modelling. ההשפעה של צריכת חלבון (בגרם/ק"ג של משקל מתוקנן/ליום) על תחזיות הנכות הוערכו בעזרת אנליזת Multinomial Logistic Regression.

לקשישים שנטלו חלק במחקר היו 4 מסלולים נפרדים של נכות בגילאים 85-90: נמוכה מאד (AT1), מועטה (AT2), בינונית (AT3) וחמורה (AT4). לכל תוספת של יחידה לצריכת החלבון (גרם) לק"ג של משקל מתוקנן/ליום הייתה קשורה בסיכוי גדול יותר להיות ב-AT1 (יחס הסיכויים 7.97, רווח בר-סמך 95%: 1.96-32.43, p=0.004) וב-AT2 (יחס הסיכויים 3.28, רווח בר-סמך 95%: 1.09-9.87, p=0.03) מאשר ב-AT4 למשך 5 שנים לפי מודלים שהתחשבו בערפלנים נבחרים.

נבדקים עם נטילה של 1.0 גרם/ק"ג של משקל מתוקנן/ליום או יותר היו בעלי סיכויים גדולים יותר להשתייך ל-AT1 (יחס הסיכויים 3.65, רווח בר-סמך 95%: 1.59-8.38, p=0.009 ול-AT2 (יחס הסיכויים 2.12, רווח בר-סמך 95%: 1.16-3.90, p=0.1) מאשר ל-AT4. ממצאים אלו תומכים בשינוי התוכנית התזונתית לקשישים.

מקור: 

Mathers J.C et al (2018). Journal of the American Geriatrics Society, Online First;

נושאים קשורים:  מחקר עוקבה,  קשישים,  חלבון,  נכות,  מחקרים
תגובות