מחקרים

קווים מנחים לטיפול פרמקולוגי באנשים עם טרשת נפוצה - קונצנזוס אירופאי

מאמר זה עוסק בקווים מנחים לטיפול בטרשת נפוצה אשר נכתבו באמצעות מתודולוגיית GRADE ובהתאם להמלצות ה-European Academy of Neurology

ספר (אילוסטרציה)
קווים מנחים (אילוסטרציה)

טרשת נפוצה הינה מחלה מורכבת עם טיפולים חדשים אשר נהיו זמינים בשנים האחרונות. לאור זאת, יש צורך בכלי ייחוס המשלב ראיות עדכניות על מנת לסייע לאנשי מקצוע בהחלטות טיפוליות. מטרת עבודה זו הייתה לפתח קווים מנחים מבוססי ראיות עבור טיפול פרמקולוגי באנשים עם טרשת נפוצה.

קווים מנחים אלו פותחו באמצעות מתודולוגיית GRADE ובהתאם להמלצות ה-EANי(European Academy of Neurology) הנוגעות לכתיבת קווים מנחים. שאלות קליניות נוסחו בפורמט PICOי(patient, intervention, comparator, outcome) והתוצאים דורגו לפי סדר חשיבות בהתאם לרלוונטיות שלהם בעולם הקליני. בוצע סקירת ספרות עד דצמבר 2016 והראיות דורגו לארבע קטגוריות - גבוה מאוד, גבוה, נמוך ונמוך מאוד לפי הסיכון להטיות. ההמלצות עם עוצמה תואמת (המלצה חזקה, המלצה חלשה) נוסחו על בסיס איכות הראיות ומאזן סיכון-תועלת. קונצנזוס בין חברי הפאנל הושג באמצעות טכניקת קבוצה נומינלית מותאמת.

חברי הפאנל הגיעו להסכמה על 10 שאלות המקיפות יעילות טיפול, קריטריוני תגובה ואסטרטגיות הנוגעות לתגובה תת-מיטבית. כמו כן, ניתנה התייחסות לסוגיות בטיחות וטיפול במהלך הריון. הקווים המנחים לוקחים בחשבון את כל הטיפולים משני מהלך מחלה אשר אושרו על ידי סוכנות התרופות האירופאית בזמן פרסום מאמר זה. בסך הכל, נתקבלה הסכמה בנוגע ל-21 המלצות על ידי חברי קבוצות העבודה לאחר שלושה סבבי קונצנזוס.

הקווים המנחים הנוכחיים, אשר מכילים תיאורים של הראיות יחד עם המלצות יאפשרו הומוגניות בטיפול בטרשת נפוצה ברחבי אירופה.

מקור: 

Montalban, X. et al.  (2018) European Journal of Neurology. 25(2), 215

נושאים קשורים:  מחקרים,  MS,  טרשת נפוצה,  קווים מנחים,  טיפול,  קונצנזוס,  ENA
תגובות