מחקרים

מה הם הדפוסים של מתן חיסון נגד דלקת ריאות פנאומוקוקלית בארה"ב?

החוקרים הדגימו כי למרות ההנחיות שפורסמו בשנת 2014, שיעורי השלמת סדרת החיסונים נגד פנאומוקוק הם יחסית נמוכים והסיקו כי קיים צורך בביצוע פעולות שיובילו לשיפור המצב הנוכחי

11.12.2018, 11:18
חיידק streptococcus pneumoniae, דלקת ריאות (הדמיית אילוסטרציה)

המחקר הנוכחי בחן את הדפוסים של מתן חיסון נגד דלקת ריאות פנאומוקוקלית, הזמן בין שתי מנות חיסון וגורמים המקושרים להשלמת סדרת חיסונים.

החוקרים ביצעו אנליזה רטרוספקטיבית על מאגר מידע בשם Clinformatics DataMart™. במחקר השתתפו מבוגרים שמלאו להם 65 שנים בין הראשון בינואר 2013 עד השלושים ביוני 2017 והצטרפו לתוכניות הביטוח המועדפת של Medicare לתקופה ממושכת (15 חודשים ומעלה).

דפוסי החיסון כללו: PCV13-PPV23, PPV23-PCV13 או קבלה של PPV23 או PCV13 לבד. השלמת סדרת החיסונים הוגדרה כקבלת PCV13-PPV23 או PPV23-PCV13 מגיל 65 עד לשלושים ביוני 2017. אי השלמה של סדרת החיסונים הוגדרה כקבלה של חיסון PCV13 או PPV23 בלבד מגיל 65 שנים עד השלושים ביוני 2017. החוקרים השתמשו במודל של רגרסיה לוגיסטית רב משתנית על מנת לזהות גורמים המקושרים להשלמת סדרת החיסונים.

במחקר נכללו 224,132 מטופלים. מרביתם לא קיבלו חיסון פנאומוקוק כלל (49%) ו-34.3% קיבלו חיסון אחד בלבד. רק 16.8% מהמשתתפים במחקר השלימו את סדרת החיסונים. מתוך המבוגרים שקיבלו חיסון אחד בלבד 11.6% קיבלו חיסון PPV23 ו-22.7% קיבלו חיסון PCV13. בנוסף, הזמן הממוצע בין שני החיסונים היה 420.8 ימים (כ-14 חודשים) עבור סדרת ה- PCV-PPV23 ו-595.5 ימים (כ-20 חודשים) עבור סדרת ה-PPV23-PCV13.

החוקרים מצאו כי מבוגרים אשר היו לפחות בביקור אחד אצל רופא, במרפאות חוץ או בבית מרקחת היו בעלי סבירות גבוהה יותר להשלים את סדרת החיסונים בהשוואה למטופלים שלא היו בשום ביקור. בנוסף, מטופלים אשר קיבלו חיסון לשפעת בשנה הראשונה לאחר שמלאו להם 65 שנים היו בעלי סבירות גבוהה יותר להשלים את סדרת החיסונים בהשוואה לאלה שלא (כל ה-P<0.001).

המסקנות שעלו מן המחקר הראו כי למרות ההנחיות משנת 2014, האחוזים של השלמת סדרת החיסונים נגד דלקת ריאות פנאומוקוקלית היו נמוכים, מידע התואם לספרות העכשווית. המסקנות הללו מדגישות את הצורך לשפר את השלמת סדרת החיסונים מכיוון שקיים סיכון מוגבר ונטל כלכלי גבוה יותר של דלקת ריאות פנאומוקוקלית במטופלים בגילאי 65 שנים ומעלה.

מקור: 

Yang, X. et al. (2018) Vaccine 36

נושאים קשורים:  מחקרים,  דלקת ריאות,  פנאומוקוק,  זיהומים,  לו"ז חיסונים,  משאבי מערכת הבריאות
תגובות