מחקרים

איך מטופלים מתייחסים למדידת לחץ דם מחוץ לחדר הרופא?

החוקרים בדקו את חווית המטופל בנוגע למדידת לחץ דם בבית או בחדר ההמתנה לרופא בשלבים שונים של אבחנה של יתר לחץ דם

מדידת לחץ דם בצעירים (צילום: אילוסטרציה)

מדידת לחץ דם מחוץ לחדר הרופא היא בעלת חשיבות לאישור האבחנה של יתר לחץ דם. עם זאת, קיים מעט ידע בנוגע לאופן בו מטופלים מתייחסים למדידות הללו ולאופן הביצוע שלהן.

מטרת המחקר הייתה לבחון את חווית המטופל בנוגע למדידת לחץ דם מחוץ לחדר הרופא, בדגש על מדידות בבית או בחדר ההמתנה לרופא, לפני, במהלך ולאחר האבחנה. החוקרים ביצעו מחקר חתך איכותני בו השתתפו מטופלים משתי מרפאות שונות של רופאי משפחה באנגליה שלקחו חלק במחקר היתכנות של מדידת לחץ דם בחדר ההמתנה.

המשתתפים במחקר נבחרו מתוך רשומות של מאובחנים חדשים ביתר לחץ דם. המשתתפים עברו ראיונות אשר תועדו, תומללו וקודדו באופן תמטי.

במחקר השתתפו 29 מטופלים, מתוכם 9 (31%) ו-22 (76%) השתמשו בניטור בחדר ההמתנה ו/או ניטור בבית, בהתאמה. המשתתפים השתמשו במדידות לחץ הדם מחוץ למרפאה כעדות ללחץ דם מבוקר או חוסר צורך בתרופות, כאשר התוצאות שנמדדו בחדר ההמתנה נתפסו כמשפרות את האמינות של הבדיקה.

מכשיר ניטור לחץ הדם שהוצב בחדר ההמתנה אפשר למטופלים שחשים חוסר וודאות לגבי השימוש בציוד או לגבי טכניקת המדידה שלהם לוודא את הממצאים. ניטור לחץ הדם בבית אפשר למטופלים לבדוק את לחץ הדם שלהם בצורה יותר תכופה ובזמנים יותר גמישים ולראות את ההשפעה של התרופות ואורח החיים על השינויים בלחץ הדם.

מעט מן המשתתפים במחקר השתמשו במדידות לחץ הדם בבית על מנת לקחת 'חופשה טיפולית' (drug holiday). בשתי אפשרויות המדידה, מטופלים דיווחו כי תכיפות המדידה ירדה עם הזמן לאחר האבחנה בעקבות ירידה בלחץ הראשוני שחוו או ירידה בעניין מצד המטופל או רופא המשפחה.

החוקרים הסיקו כי מדידות לחץ דם ביתיות ומדידות לחץ דם בחדר ההמתנה לרופא הן בעלות תפקידים חופפים אך שונים עבור המטופלים. מדידות לחץ דם בחדר ההמתנה עשויות להיות יעילות כמדידה מחוץ למרפאה עבור מטופלים שמרגישים קושי במדידה ותיעוד לחץ הדם בביתם.

מקור: 

Tompson, A.C. et al. (2018) British Journal of General Practice 68,677.

נושאים קשורים:  מחקרים,  יתר לחץ דם,  ניטור ביתי,  ניטור לחץ דם,  מחקר חתך
תגובות