בג"ץ דחה אתמול (ד') את עתירת "פארמה ישראל" - ארגון הגג של 21 מחברות הפארמה הבינלאומיות הפועלות בישראל - לביטול נהלים חדשים של משרד הבריאות, שפורסמו בחוזר מנכ"ל ונכנסו לתוקף ב-1 בנובמבר, בכל הנוגע למפגשי רופאים-תועמלנים.

עם זאת סוכם בפסק הדין כי משרד הבריאות יבחן את יישום החוזר ושני הצדדים יבחנו את הוראותיו לאורך זמן. בג"ץ קבע עוד כי חיוב התועמלנים לעבור קורס באתיקה יהיה בגדר המלצה.

"גלובס" שדיווח על כך היום מסר כי העתירה הוגשה לפני כחודש בתגובה לחוזר מנכ"ל משרד הבריאות שבו סעיף אחד שקומם עליו את חברות הפארמה וגם את ההסתדרות הרפואית (הר"י) - הסעיף האוסר קיום מפגשים בארבע עיניים בין אנשי השיווק של חברות התרופות, התועמלנים, לבין רופאים, אלא אם התקבל לכך אישור ממנהל המוסד הרפואי. מפגשים שיקיימו הרופאים בקבוצות - מותרים. מטרת האיסור: לשלול אפשרות לשיקולים זרים בקבלת ההחלטות של הרופאים בהקשר למוצרים שמוצגים לפניהם על ידי התועמלנים.

ארגון "פארמה ישראל" והר"י טענו כי המפגשים האישיים שנאסרו הם צינור חשוב להעברת ידע מקצועי לרופאים, לצד פגיעה בחופש העיסוק של הרופאים, כמו גם של התועמלנים.

משרד הבריאות טען כי לאור האינטרס הברור של חברות התרופות לשווק את תרופותיהן ולהגדיל רווחיהן, המפגשים הבינאישיים טומנים בחובם פוטנציאל להטיה בשיקול הדעת.

משרד הבריאות והר"י מקיימים בשבועות האחרונים דיונים על סעיפי החוזר כדי לנסות ולהגיע להסכמות. אלו טרם הושגו ולפיכך הורה יו"ר ההסתדרות הרפואית פרופ' ציון חגי במכתב לכלל הרופאים, שלא לקיים את החוזר.

הר"י הכריזה לפני חודש על סכסוך עבודה, אך הקפיאה את כוונתה לשבות כל עוד מתנהל מו"מ עם משרד הבריאות. פרופ' חגי שב והגדיר את הדרישה לקבל דיווחים אודות פעילות הרופאים כ"תואמת התנהלות של משטרים אפלים ומטילה דופי בציבור שלם של רופאים". לכן כתב השבוע במכתבו: "סכסוך העבודה שהוכרז בנושא עומד בעינו ואין לקיים את הוראות חוזר המנכ"ל, כל עוד לא יגיעו הצדדים להסכמות".

השבוע דחה בג"ץ עתירה נוספת של הר"י שתבעה להוסיף עוד 350 מיטות אשפוז בשנה לבתי החולים בישראל, בעוד שמשרד הבריאות מתכוון על תוספת של כ-200 מיטות בלבד. שופטי בג"ץ פסקו שאינם יודעים להתערב בענייני תקציב, וכי אין מדובר בפגיעה של זכות יסוד.