בשנים האחרונות מתפתחת ההבנה לגבי החשיבות של גורמי סיכון קרדיווסקולריים (CV – cardiovascular) וגורמי סיכון הקשורים לאורח החיים (RFs – risk factors) בפתוגנזה של מחלת האלצהיימר (AD – Alzheimer's disease). למעט התרומה של אלל מסוג ε4 APOEי(apolipoprotein E), אין הרבה ידע לגבי הקשר בין גנים הקשורים ל-CV ובין סיכון מוגבר ל-AD.

החוקרים השתמשו במחקרי גנום רחבים וגדולים וכלים תקפים לכימות החפיפה הגנטית על מנת לזהות SNPsי(single nucleotide polymorphisms) אשר קשורים ל-AD ולגורם סיכון קרדיווסקולרי אחד לפחות. גורמי הסיכון הקרדיווסקולריים שנבדקו היו BMIי(body mass index), סוכרת סוג 2 (T2D), מחלות עורקים כלילים (CAD), יחס מותן-אגן (WHR), כולסטרול כולל (TC), טריגליצרידים (TG), רמות LDL י(low density lipoprotein) ורמות HDLי(high density lipoprotein).

באמצעות תרשימים מסוג fold enrichment, החוקרים מצאו העשרה גנטית גסה ב-AD כפונקציה של שומנים בדם (TG, TC, LDL ו-HDL). כמו כן, החוקרים מצאו מצבי העשרה גנטית מינימלית ב-BMI, T2D, CAD ו-WHR. מעבר ל-APOE, החוקרים הצליחו למצוא בחיבור FDRי< 0.05, 90 SNPs על גבי 19 כרומוזומים שונים שהיו קשורים יחדיו לתוצאים של AD ושל מחלות קרדיווסקולריות.

החוקרים ביצעו מטה-אנליזה על פני שלוש עוקבות בלתי תלויות ומצאו ארבעה אתרים חדשים בתוך MBLAC1 (כרומוזום 7,meta-p= 1.44 × 109 ),יMINK1 (כרומוזום 17, meta p= 1.98 × 107) ושניים על גבי כרומוזום 11 בתוך האזורים של MTCH2/SPI1 (הגן הקרוב ביותר = DDB2, יmeta p= 7.01 × 107 והגן הקרוב ביותר= MYBPC3,יmeta p= 5.62 ×108).

בעוקבה גדולה של 'AD – ע"י מיופה כוח' שנלקחה ממאגר מידע באנגליה בשם Biobank, החוקרים שיכפלו שלושה מתוך ארבעה SNPs פליאוטרופיים הקשורים ל-AD/CV, בעיקר כאלה שהיו בתוך MINK1, יMBLAC1 ו-DDB2. החוקרים מצאו הבדלים בשינויים בביטוי של MBLAC1, SPI1, MINK1 ו-DDB2  במוחות של מטופלים עם AD לאחר המוות.

החוקרים הצליחו להראות שמעבר להשפעה של APOE, ישנם גורמי סיכון נוספים הקשורים לרמות שומנים בדם שמהווים חלק מהמרכיבים הפוליגנים ב-AD. החוקרים הצליחו לשים דגש על מספר גנים מסוימים הקשורים לתחלואה קרדיווסקולרית שנמצאים גם בקשר חזק לסיכון מוגבר ל-AD.

הממצאים שעלו מן המחקר תומכים במודל המחלה שאומר שהביולוגיה הקרדיווסקולרית היא חלק בלתי נפרד מההתפתחות הקלינית של AD באוכלוסייה מסוימת של מטופלים.

מקור: 

Broce, I.J. et al. (2018) Acta Neuropathologica 136.