סוכרת סוג 2

קביעת הסיכון למחלה קרדיווסקולרית באנשים עם סוכרת סוג 2

במחקר גנטי רחב היקף זה נמצא כי יש קשר בין עלייה בהמוגלובין מסוכרר לסיכון למחלת לב כלילית אך לא למחלה קרדיווסקולרית

02.12.2018, 13:08

המוגלובין מסוכרר קשור באופן חיובי עם מחלה קרדיווסקולרית למרות שהראיות לכך הינן בעיקר תצפיתיות. מחקרי רנדומיזציה מנדלית בחנו את הקשר של המוגלובין מסוכרר עם סוגים שונים של מחלה קרדיווסקולרית. החוקרים העריכו את הקשר של המוגלובין מסוכרר עם מחלה קרדיווסקולרית ותת-סוגיה באמצעות מאגר ה-UK Biobank באמצעות רנדומיזציה מנדלית.

החוקרים השתמשו ב-38 וריאנטים גנטיים הקשורים באופן חזק ועצמאי להמוגלובין מסוכרר (123,665 משתתפים). בוצע שימוש ב-inverse variance weighting על מנת לבחון את הקשרים בין המוגלובין מסוכרר עם מחלה קרדיווסקולרית, מחלת לב כלילית ושבץ. אנליזת רגישות כללה Mendelian randomization (MR)-Egger, חציון משוקלל והוצאה של פולימורפיזם נוקלאוטידי בודד היכול להיות שגוי. בנוסף, החוקרים יישמו את אותם כלים גנטיים על מחקר ה- CARDIoGRAMplusC4Dי(Coronary ARtery DIsease Genome wide Replication and Meta-analysis [CARDIoGRAM] plus The Coronary Artery Disease [C4D] Genetics) לצורך תיקוף מחלה קרדיווסקולרית.

החוקרים מצאו כי ה-UK BioBank, המוגלובין מסוכרר לא היה קשור עם מחלה קרדיווסקולרית כאשר הקשר נבדק באמצעות inverse variance weighting (יחס סיכויים 1.11 לכל %; רווח בר-סמך 95% 0.83-1.48). עם זאת, המוגלובין מסוכרר היה קשור עם סיכון למחלת לב כלילית (יחס סיכויים 1.50 לכל %; רווח בר-סמך 95% 1.08-2.11) עם תוצאות עקביות ממודל ה-MR-Egger והחציון המשוקלל. הקשר החיובי בין מחלת לב כלילית היה בולט יותר כאשר החוקרים הוציאו פולימורפיזם נוקלאוטידי בודד היכול להיות שגוי (יחס סיכויים 2.24 לכל %; רווח בר-סמך 95% 1.55-3.25). הקשר שוכפל ב-CARDIoGRAMplusC4D. הקשר בין המוגלובין מסוכרר לשבץ ותת סוגיו פחות ברור לאור המספר הנמוך של המקרים.

החוקרים מסמכים כי ככל הנראה, המוגלובין מסוכרר גורם למחלת לב כלילית. יש צורך בהבנת המנגנונים העומדים מאחורי קשר זה.

מקור: 

Lun Au Yeung, S. et al. (2018) Diabetes Care . 41(9), 1991

נושאים קשורים:  סוכרת סוג 2,  מחלת לב כלילית,  המוגלובין מסוכרר,  סיכון קרדיווסקולרי,  מחקר רנדומיזציה מנדלית,  מחקרים
תגובות