טלפסט

יעילות טלפסט לדיכוי תסמיני גרד ואורטיקריה

בעוד שקיימות מספר תרופות אנטי-היסטמיניות לטיפול באורטיקריה, מחקרים הדגימו את העליונות של טלפסט על פני התרופות האחרות

מחקרים הדגימו כי טלפסט פוטנטית ומהירה ומדסלורטידין (1) ולורטידין (2) בדיכוי תגובת wheal and flare ומפחיתה תסמיני גרד ב-55% לעומת טיפול אינבו (3).

קרוב ל-20% מהאוכלוסיה תחווה לפחות אירוע אחד של אורטיקריה במהלך חייהם. מתוך האנשים שחווים אירועים אלה, כ-75% יסבלו מתסמינים מתמשכים ממקור לא ידוע ועל כן יאובחנו עם אורטיקריה כרונית אידיופתית (chronic idiopathic urticarial - CIU). אורטיקריה מתייצגת עם wheals ו-hives אשר יכולים להמשך שבועות ארוכים. למרות שהפתוגנזה של אורטיקריה לא מובנת במלואה ישנה מעורבות משמעותית של נוגדני IgE במחלה ועל כן תרופות אנטי-היסטמיניות מהוות קו ראשון בטיפול במחלה קלה, בינונית וקשה (3).

בעוד שקיימות מספר תרופות אנטי-היסטמיניות לטיפול באורטיקריה, מספר מחקרים הדגימו את העליונות של טלפסט על פני התרופות האחרות ואת יעילותה בהפחתת תסמינים הקשורים במחלה זו.

Staquis
Pfizer
RX
Not covered by the Health basket
Staquis

OINT.: 2.5, 30, 60, 100 g. Should be applied twice dly. to affected areas. The drug is for topical use only and not for ophthalm., oral, or intravag. use. Topical tmt. of mild- moder. atopic dermatit. in pts. 2 yrs. of age and older. C/I: Hypersens.

בעבודתם של Meltzer et al. בוצע מחקר קליני אקראי עם קבוצת ביקורת והצלבה אשר השווה בין טלפסט במינון 180 מ"ג לדסלורטידין במינון 5 מ"ג וטיפול אינבו. החוקרים מצאו כי טלפסט מדכאת תגובת wheal and flare יותר מאשר דסלורטידין באופן מובהק סטטיסטית, עם הפחתה ממוצעת של הלזיות בכ-25 מ"מ לאחר חמש שעות, בעוד שדסלוריטידין הפחיתה את הלזיות בממוצע בכ-10 מ"מ חמש שעות לאחר נטילת התרופה. על פני 24 שעות, טלפסט הפחיתה באופן מובהק סטטיסטית את קוטר ה-wheals ו-flares הכולל לעומת טיפול עם דסלורטידין ואינבו (1).

כמו כן, נמצא כי לטלפסט תחילת השפעה מהירה משמעותית מאשר לדסלורטידין (תחילת ההשפעה נמדדה כמובהקות סטטיסטית בהפחתת לזיות לעומת קבוצת האינבו) - הפחתת הלזיות בעת שימוש בטלפסט החלה שעה לאחר נטילת התרופה בעוד שבעת שימוש בדסלורטידין ההפחתה החלה רק לאחר חמש שעות (1).

בעבודה נוספת שנערכה על ידי Kaliner et al. החוקרים ביצעו מחקר אקראי, כפול סמיות בהשתתפות 30 אנשים אשר הוזרק להם 1.8 מיליגרם למיליליטר של היסטמין. המשתתפים קיבלו טלפסט במינון 180 מ"ג, לורטידין במינון 10 מ"ג או טיפול אינבו. גם במחקר זה נמצא כי טלפסט יעילה ובעלת השפעה מהירה מהתרופה המתחרה (2).

החוקרים הדגימו כי טלפסט מתחילה לפעול מהר לעומת לורטידין - ארבע שעות לעומת שעתיים עבור flares ו-40 דקות לעומת היעדר השפעה עבור wheals. על פני זמן מעקב של 25 שעות, טלפסט הדגימה יתרון מובהק סטטיסטית על פני לורטידין בהפחתת קוטר ממוצע של wheals כמעט בכל נקודות הזמן (לורטידין כלל לא הוכחה כיעילה מטיפול אינבו בהפחתת wheals) ובהפחתת קוטר ממוצע של flares בשעות 2-7 ו-10-12 (2).

מחקר כפול סמיות, אקראי עם הצלבה בהשתתפות 222 אנשים, אשר בוצע בגרמניה, בחן את היעילות והבטיחות של טלפסט במינונים משתנים כטיפול לאורטיקריה. יעילות הטיפול נמדדה באמצעות סולם TSSי(total daily symptom) עבור גרד ו-wheals ובאמצעות תוצאים מדווחי מטופלים ורופאים.

החוקרים מצאו כי טלפסט במינון חד-יומי של 180 מ"ג היתה יעילה באופן מובהק לעומת טיפול אינבו בהיבט שיפור סולם ה-TSS ומספר ה-wheals והובילה להפחתה של כ-55% בתסמיני גרד לעומת טיפול אינבו. יתרה מכך, טלפסט במינון 180 מ"ג הובילה לשיפור מובהק סטטיסטית בהפרעות שינה, ביצוע פעילויות יומיומיות והערכת מטופל ורופא של יעילות הטיפול לעומת טיפול אינבו (3).

מקור: 

  1. Meltzer et al. (2007) Allergy and Asthma Proceeding 28(1), 67
  2. Kaliner et al. (2003) Ann Allergy Asthma Immunol .90 (6), 629
  3. Paul et al. (1998) Journal of Dermatological Treatment .9, 143
נושאים קשורים:  טלפסט,  אורטיקריה,  יעילות,  wheals,  גרד,  flares,  תחילת פעולה,  מחקרים