סרטן צוואר הרחם

האם ניתוח פולשני מינימלי לכריתת רחם לאחר אבחון בסרטן צוואר הרחם מוריד את שיעורי ההישרדות?

החוקרים עשו השוואה בין שיעורי ההישרדות של נשים שאובחנו בסרטן צוואר הרחם בשלבים מוקדמים ועברו ניתוח פולשני מינימלי לכריתת הרחם לבין אלה שעברו ניתוח פתוח לכריתת הרחם

28.11.2018, 10:45

ניתוח פולשני מינימלי פותח ונכנס לשימוש כחלופה לניתוח הלפרוטומי (ניתוח פתוח) לצורך כריתה מלאה של הרחם בקרב מטופלות שאובחנו בסרטן צוואר הרחם בשלב מוקדם לפני שהיו מספיק עדויות איכותיות בנוגע להשפעה שלו על השרידות של המטופלות. החוקרים רצו לקבוע את ההשפעות של ניתוח פולשני מינימלי על תמותה מכל הסיבות בקרב נשים שעברו כריתת רחם מלאה עקב סרטן צוואר הרחם.

החוקרים ביצעו מחקר עוקבה שכלל נשים שעברו כריתת רחם מלאה לאחר אבחון בסרטן צוואר הרחם בשלב IA2 או IB1 בין השנים 2010-2013 בבתי חולים של ה-Commission on Cancer-accredited בארה"ב. החוקרים השתמשו בסבירות הפוכה של ציוני הנטייה של הטיפול. בנוסף, הם ביצעו אנליזה של השפעת האירוע על נתונים לאורך זמן שכללה נשים שעברו כריתת רחם מלאה כטיפול בסרטן צוואר הרחם בין השנים 2000-2010, באמצעות שימוש במאגר נתונים בשם
Surveillance, Epidemiology, and End Results program.

באנליזה הראשונית, 1,225 מתוך 2,461 נשים (49.8%) עברו ניתוח פולשני מינימלי. החוקרים מצאו כי נשים שעברו ניתוח פולשני מינימלי היו בעיקר ממוצא לבן, בעלות ביטוח רפואי פרטי ומאזורי מגורים עם מעמד חברתי כלכלי גבוה יותר. כמו כן, הן אובחנו עם גידולים קטנים יותר, בשלבים ראשוניים יותר והייתה סבירות גבוהה יותר שהן קיבלו את האבחנה בשלב מאוחר יותר של המחקר בהשוואה לנשים שעברו ניתוח פתוח.

לאחר תקופת מעקב עם חציון של 45 חודשים, שיעורי התמותה ב-4 שנים היו 9.1% בקרב נשים שעברו ניתוח פולשני מינימלי ו-5.3% בקרב נשים שעברו ניתוח פתוח (יחס הסיכונים: 1.65, רווח בר סמך 95%: 1.22-2.22, P= 0.002 על פי מבחן log-rank). החוקרים הדגימו כי לפני כניסת הניתוח הפולשני המינימלי (בשנים 2000-2006), שיעורי השרידות היחסית ב-4 שנים בקרב נשים שעברו כריתת רחם מלאה לטיפול בסרטן צוואר הרחם נותרו יציבים (שינוי שנתי באחוזים: 0.3%, רווח בר סמך 95%: -0.1-0.6). לאחר הכניסה של הניתוח הפולשני המינימלי, נצפתה ירידה של 0.8% בשיעורי השרידות היחסית ב-4 שנים (רווח בר סמך 95%: 0.3-1.4) בשנה החל משנת 2006 (P= 0.01 של שינוי המגמה).

החוקרים הסיקו על סמך מחקר אפידמיולוגי כי כריתת רחם באמצעות ניתוח פולשני מינימלי קשורה לשרידות כוללת קצרה יותר בהשוואה לניתוח פתוח בקרב נשים שאובחנו בסרטן צוואר הרחם בשלבים IA2 או IB1.

מקור: 

Melamed, A. et al. (2018) The New England Journal of Medicine 379,17.

נושאים קשורים:  סרטן צוואר הרחם,  כריתת רחם,  ניתוח פולשני מינימלי,  ניתוח פתוח,  שרידות כוללת,  מחקרים
תגובות