ניוון מקולרי

השכיחות וגורמי הסיכון לליקוי ראייה בסובלים מניוון מקולרי של הגיל המבוגר

במחקר נמצא כי ניוון מקולרי בגיל המבוגר הינו הסיבה השלישית המובילה בעולם לליקוי ראייה, בנוסף נמצא סיכון מוגבר בנשים וככל שגיל המטופל עולה

26.11.2018, 11:17
עין, אדם מבוגר (צילום: אילוסטרציה)
עין, אדם מבוגר (צילום: אילוסטרציה)

מטרת המחקר הייתה לאפיין את סוג ליקוי הראייה והסיבות לליקוי הראייה בשלבים שונים של ניוון מקולרי מוקדם ומאוחר, בגיל המבוגר. כמו גם את הגורמים הקשורים עם ליקוי ראייה, במטופלים עם ניוון מקולרי בגיל המבוגר.

במחקר זה נבדקו 6,617 משתתפים בגילאי 60 ומעלה. 5,495 (83.04%) השתתפו בבדיקת עיניים. מתוכם, ב-4,791 משתתפים נצפתה תמונת פונדוס הניתנת לדירוג. הניוון המקולרי של הגיל המבוגר דורג על-ידי קבוצות מחקר בינלאומיות, אפידמיולוגיות של מקולופתיה גילית (International ARM Epidemiological Study Group). המשתתפים עברו בדיקת עיניים מפורטת, ליקוי הראייה הוגדר לפי הסיווג של ארגון הבריאות העולמית (WHO). ליקוי ראייה קל הוגדר כחדות ראייה נמוכה מ-6/12 ועד 6/18, ליקוי ראייה בינוני הוגדר כחדות ראייה נמוכה מ-6/18 ועד 6/60, ליקוי ראייה קשה הוגדר כחדות ראייה נמוכה מ-6/60 ועד 3/60. עיוורון חוקי הוגדר כחדות ראייה גרועה מ-3/60. גורמים הקשורים עם ליקוי ראייה וניוון מקולרי גילי נותחו על ידי רגרסיה לוגיסטית בעלת משתנה אחד.

תוצאות המחקר מצאו 988 משתתפים עם ניוון מקולרי של הגיל המבוגר (893 עם ניוון מוקדם ו-95 עם ניוון מאוחר). ל-85% מהמשתתפים (רווח בר-סמך 95% 82.7-87.1) לא נמצא ליקוי ראייה. ל-13.1% מהמשתתפים (רווח בר-סמך 95% 11.1-15.3) היה ליקוי ראייה בינוני, ול-0.8% מהמשתתפים (רווח בר-סמך 95% 0.4-1.6) היה ליקוי ראייה קשה. בנוסף, ל-1.1% מהמשתתפים (רווח בר-סמך 95% 0.6-1.9) היה עיוורון חוקי.

שכיחות כללית של ליקוי ראייה הייתה 13.7% במשתתפים עם ניוון מקולרי גילי מוקדם ו-27.4% בניוון מאוחר (P=0.0004). בגילאי 65-70 (יחס סיכויים 1.89; רווח בר-סמך 95% 1.16-3.08; P=0.011) ובגילאי 75 ומעלה, היה סיכוי גבוה יותר לליקוי ראייה בהשוואה למשתתפים בגילאי 60-64 (יחס סיכויים 3.67; רווח בר-סמך 1.95-6.91; P=0.0001). מין זכר נמצא כגורם מגן מליקוי ראייה (יחס סיכויים 0.57; רווח בר-סמך 0.36-0.90; P=0.016). קטרקט (31.8%) ובעיות רפרקציה refractive errors) (28.4% נמצאו כסיבות מובילות לליקוי ראייה.

מממצאי המחקר עלה כי קטרקט ובעיות רפרקציה הן הגורמים המרכזיים לליקוי ראייה באוכלוסייה מדרום הודו, שנמצאה עם ניוון מקולרי בגיל המבוגר. ניוון מקולרי מוקדם של הגיל המבוגר הוא הסיבה השלישית המובילה לליקוי ראייה. בנוסף נמצא סיכון גבוה יותר לליקוי ראייה בנשים וככל שגיל המטופל עולה, כאשר יש ניוון מקולרי של הגיל המבוגר.

מקור: 

Srinivasan S. et al. (2017) Eye. 31, 846

נושאים קשורים:  ניוון מקולרי,  ניוון מקולרי של הגיל המבוגר,  ליקוי ראייה,  מחקרים
תגובות