אינטראקציות בין תרופתיות

יעילות ופרמקוקינטיקה של גלקפרביר ופיברנטסביר תוך שימוש במפחיתי חומציות

השפעת תרופות מפחיתות-חומציות על היעילות והפרמקוקינטיקה של גלקפרביר ופיברנטסביר במטופלים עם זיהום הפטיטיס C כרוני

נגיף הפטיטיס אנושי, HPV (הדמיית אילוסטרציה)

מעכבי משאבת פרוטונים (proton pump inhibitors, PPIs) נרשמים באופן נפוץ לטיפול בהפרעות הקשורות לחומצה. תרופות אנטי-ויראליות ישירות עבור הפטיטיס C כרונית (hepatitis C virus, HCV) הינן בעלות יעילות מופחתת במטופלים הנוטלים תרופות מפחיתות-חומציות, כולל PPIs, עקב אינטראקציות בין תרופתיות. החוקרים ניתחו סטטיסטית נתונים מ-9 ניסויים רב-מרכזיים, פאזה 2 ו-3 בכדי לקבוע את היעילות והפרמקוקינטיקה של משטר טיפולי ל-HCV המכיל גלקפרביר ופיברנטסביר במטופלים הנוטלים תרופות מפחיתות-חומציות.

לצורך כך, החוקרים ניתחו סטטיסטית נתונים של 2,369 מטופלים עם גנוטיפים 1-6 של HCV ומחלת כבד המטופלת עם משטר טיפול פומי של גלקפרביר ופיברנטסביר במשך 6-8 שבועות. החוקרים השוו את היעילות והפרמקוקינטיקה בקרב מטופלים הנוטלים לפחות מנה אחת של תרופה להפחתת חומציות (PPIs, חוסמי H2 או antacid). מינון גבוה של PPIs הוגדר כמינון יומי הגבוה מ-20 מ"ג של אומפרזול או שווה ערך אחר. המטרה הייתה להעריך את שיעור התגובה הוירולוגית 12 שבועות לאחר הטיפול (sustained virologic response 12 weeks post-treatment, SVR12) ולהעריך את שיווי המשקל של גלקפרביר ופיברנטסביר במטופלים הנוטלים תרופות מפחיתות-חומצה.

מתוך 401 מטופלים (17%) שדיווחו על שימוש בתרופות מפחיתות חומציות, 263 נטלו PPIsי(11%. 109 מטופלים נטלו מינון גבוה ו-154 מטופלים נטלו מינון נמוך). שיעור ה-SVR12 היה 97.0% בקרב מטופלים שהשתמשו בתרופות מפחיתות חומציות ו-97.5% בקרב אלו שלא נטלו תרופות אלו (p=0.6).יSVR12 הושג ב-96.3% מאלו שנטלו מינון גבוה של PPIs ו-97.4% באלו שלא, ללא כישלון וירולוגי באלו שקיבלו מינון גבוה של PPIי(p=0.7). הזמינות הביולוגית של גלקפרביר אך לא של פיברנטסביר הושפעה; החשיפה ירדה ב-41% במטופלים אשר נטלו מינון גבוה של PPI.

לסיכום, בניתוח סטטיסטי של נתונים מ-9 ניסויים קליניים, החוקרים מצאו שיעור גבוה של SVR12 (כ-97%) בקרב מטופלים שטופלו עם גלקפרביר ופיברנטסביר עבור HCV – אפילו בקרב מטופלים שנטלו מפחיתי חומציות או מינון גבוה של PPI. זאת למרות ירידה בחשיפה לגלקפרביר במטופלים שנטלו מינון גבוה של PPI.

מקור: 

Flamm, S. et al. (2018) Clinical gastroenterology and hepatology. Published online

נושאים קשורים:  אינטראקציות בין תרופתיות,  מפחיתי חומציות,  מעכבי משאבת פרוטונים,  מחקרים,  פיברנטסוויר,  גלקפרוויר
תגובות