השורה התחתונה

השורה התחתונה - סיקור גליון NEJM אוקטובר 2018

סקירה קצרה של עיקרי גליונות כתבי העת הרפואיים הבינ"ל. כל מה שצריך לדעת מגליון 11 באוקטובר של New England of Medicine

הרצפה גנטית של נגיפי השחפת יכולה לנבא בדיוק קרוב ל-90% עמידות ורגישות לטיפול אנטיביוטי.

חוקרים הצליחו לבודד 8 תת קבוצות גנוטיפיות אופייניות למחלות מיאלופרוליפרטיביות שכיחות. שקלול המידע עם משתנים קליניים מאפשר ניבוי מדויק של מהלך המחלה והסיכון להתמרה לויקמית.

בקרב חולים בהלם ספטי ואי ספיקת כליות חדה התחלה מוקדמת של דיאליזה (ב-12 השעות הראשונות) לא משפרת שיעורי תמותה בהשוואה לטיפול שמרני והשהיית ההתערבות ל-48 שעות.

שלושה חולים עם לויקואנצפלופתיה רב מוקדית מתקדמת (PMLטופלו בהשתלה אלוגנית של תאי T משופעלים כנגד הנגיף BK הזהה ברצפו הגנטי לנגיף JC, מחולל המחלה. בקרב שלושת החולים  נצפתה נסיגה קלינית מובהקת וירידה בכייל הנגיפי.

נושאים קשורים:  השורה התחתונה
תגובות