חדשות

סדנה לחולי סוכרת מוסלמים לפני הרמדאן הביאה לשיפור במדדים בריאותיים

המחקר הראה שיפור בתוצאות של ערכי סוכר, המוגלובין מסוכרר, LDL והפחתה בביקורים אצל רופא בקרב מטופלים עם סוכרת מסוג 2 שהשתתפו בתכנית ההתערבות "מפת רמדאן"

מוסלמים בתפילות הרמדאן. אילוסטרציה

במחקר רחב היקף שערך מכון כללית למחקר נבחנו ההשפעות של תכנית ההתערבות "מפת רמדאן" על חולי סוכרת מהמגזר הערבי לפני חודש הרמדאן. הסתבר כי ההשתתפות בסדנה הביאה לשיפור במדדים הבריאותיים של חולי הסוכרת: נראתה ירידה של 9.5% בערכי הסוכר בצום, ב-4.4% בערכי ההמוגלובין המסוכרר וב-5.4% בכולסטרול הרע.

זה מחקר ראשון מסוגו שבדק במתודולוגיה מחקרית את השפעת התכנית שנבנתה במיוחד למגזר הערבי על מדדים קליניים וצריכת שירותי בריאות, בקרב מדגם גדול, גם ביחס לעולם, של יותר מ-780 איש עם המוגלובין מסוכרר של מעל 7%. ממצאי המחקר פורסמו הבוקר (ד') לרגל "יום הסוכרת הבינלאומי".

מהנתונים שהצטברו במחקר עלתה התמונה הבאה: בקרב משתתפי הסדנה חל שיפור משמעותי ברמות הסוכר לאחר ההתערבות, בהשוואה לשנה הקודמת.

בבדיקות הדם שעברו מטופלים שהשתתפו בסדנה נצפתה ירידה מובהקת של 9.5% בערכי הסוכר בצום - חצי שנה לאחר חודש הרמדאן, בהשוואה לערכי הסוכר בצום אשתקד. בשנה הקודמת להשתתפות בתכנית "מפת רמדאן", ערכי הסוכר של מטופלים אלה הראו עלייה מובהקת של 4.2% לאחר חודש הרמדאן.

חלה ירידה של 7.1% בערכי ההמוגלובין המסוכרר (המוגלובין A1c) של משתתפי הסדנה בהשוואה לערכי ההמוגלובין המסוכרר שנמדדו אצלם בשנה הקודמת. ערכי הכולסטרול ה"רע" (LDL) ירדו באופן מובהק ב-5.1% חצי שנה לאחר חודש הרמדאן בהשוואה לשינויים בערכי הכולסטרול ה"רע" שהיו אצלם אשתקד.

עוד נצפתה במחקר הזה ירידה בצריכת שירותי בריאות בהשוואה לשנה הקודמת ולפני ההשתתפות ב"מפת רמדאן". גם בתדירות הביקורים אצל רופא המשפחה חלה ירידה ב-6% בקרב משתתפי הסדנה בחצי שנה שלאחר חודש הרמדאן.

במהלך חודש הרמדאן, הציבור המוסלמי צם מהזריחה ועד צאת החמה. ההנחיה הרפואית לחלק מהמטופלים הסוכרתיים היא להימנע מצום כדי להימנע מערעור האיזון במצבם הרפואי.

אחת השיטות לשמירה על איזון הסוכרת במהלך הרמדאן, בנוסף למפגש עם הרופא המטפל, היא השתתפות בסדנה ייחודית בשם "מפת שיחה" המועברת על ידי אחיות שסיימו הכשרה ייעודית לשימוש בכלי הזה. זוהי סדנה חווייתית המבוססת על משחק המעניק כלים להפנמת הסיכונים בצום, לשינויים הגופניים המתרחשים במהלך הצום, פעילות גופנית ואיזון תרופתי במהלך הצום והשינויים הנדרשים באורח החיים כדי להעצים את היכולות לניהול המחלה.

כלנית קיי, ראש אגף סיעוד בקהילה בשירותי בריאות כללית, אמרה: "לאחות בקהילה תרומה מכרעת בשיפור הטיפול באנשים עם מחלת הסוכרת. המחקר הזה מוכיח שלהתערבות קבוצתית בהנחיית אחות יש אפקט כפול ומכופל ורב יותר מכל יתר תכניות ההתערבות. יש לזכור שמדובר באנשים עם מחלת סוכרת לא מאוזנת אשר בעקבות ההתערבות, ערכי המטרה אצלם השתפרו ואף נשמרו לאורך זמן. אנחנו רואים בממצאים גאווה מקצועית גדולה ותרומה משמעותית למטופלים".

ד"ר עינב סרולוביץ, שהובילה את המחקר מטעם מכון כללית למחקר, מסרה: "זה מחקר ראשון מסוגו בעולם שהראה שיפור בתוצאות של ערכי סוכר, המוגלובין מסוכרר, LDL, והפחתה בביקורים אצל רופא בקרב מטופלים עם סוכרת מסוג 2 שהשתתפו בהתערבות חד פעמית במסגרת התכנית. השיפור לא נבחן רק לאחר ההשתתפות, אלא גם מול השינוי שחלו בערכים אלה לפני ואחרי חודש הרמדאן בשנה שקדמה להתערבות".

פרופ' רן בליצר, מנהל מכון כללית מחקר, הדגיש: "זה אחד המחקרים הרחבים מסוגו. הוא מדגים את ההשפעה המיטיבה שיש להתערבות קבוצתית בחולי סוכרת, בהנחיה של אחיות שהוכשרו לכך. 'כללית' שמה דגש על עבודת צוות וטיפול רב מקצועי במחלות הכרוניות, מה שמוביל להישגים משמעותיים כפי שמעידות תוצאות המחקר הזה. זו אחת הסיבות לכך ש'הכללית' נחשבת למודל לחיקוי בעולם בטיפול ובמניעה של מחלות כרוניות".

בארבע השנים האחרונות אחיות "כללית" הובילו מאות סדנאות בתכנית "מפת שיחה רמדאן" לחולי סוכרת מוסלמים. הסדנאות פותחו בשיתוף עם חברת איליי לילי. הן אינטראקטיביות ובמסגרתן המטופלים משתתפים במשחק הדומה ל"מונופול", במהלכו הם דנים על הצום במהלך הרמדאן, על השינויים שהגוף עובר במהלך הצום, על התזונה המתאימה לצום, פעילות גופנית, ניהול תרופתי במהלך הצום ותכנון הטיפול בסוכרת.

נושאים קשורים:  רמדאן,  המוגלובין A1C,  פרופ' רן בליצר,  חדשות,  "מפת רמדאן",  מכון המחקר של ה"כללית"
תגובות