מחקרים

טיפול מבוסס קשיבות (mindfulness) ב-COPD

החוקרים מצאו כי הוספת טיפול מבוסס קשיבות לתוכנית שיקום ריאתי סטנדרטיות משפרת תוצאים פסיכולוגיים ופיזיים בחולי COPD

שיעור ניכר של חולים עם מחלת ריאות חסימתית כרונית (COPD) המשתתפים בתוכניות שיקום נשימתי מדווחים על עקה פסיכולוגית אשר מלווה לעיתים קרובות במצב בריאותי עגום. טיפול קוגניטיבי מבוסס קשיבות (Mindfulness-based cognitive therapy-MBCT) הודגם כמשפר תוצאים פסיכולוגיים ופיזיים במחלות כרוניות אחרות. החוקרים העריכו את היעילות של MBCT כטיפול נלווה לתוכנית שיקום סטנדרטית עבור חולי COPD.

חולי COPD הזכאים לשיקום ריאתי חולקו בצורה אקראית לקבל טיפול קבוצתי מבוסס MBCT בן שמונה שבועות כטיפול נלווה לתוכנית השיקום הרגילה (39 משתתפים) או תוכנית שיקום רגילה בלבד (45 משתתפים). התוצאים העיקריים של מצוקה פסיכולוגית ופגיעה בסטטוס בריאות פיזית נמדדו על ידי סולם ה-HADSי(Hospital Anxiety and Depression Scale) ומבחן הערכת COPDי(CAT) לפני החלוקה האקראית (T1), באמצע ההתערבות (T2) בסוף ההתערבות (T3) ושלושה (T4) ושישה (T5) חודשים לאחר ההתערבות. החוקרים מצאו השפעה  מובהקת סטטיסטית של זמן וזרוע ההתערבות על ציון ה-HADSי(Cohen’s d=0.62, רווח בר-סמך 95%= 0.18-1.06, p=0.010). השפעת הטיפול על CAT לא הגיעה למובהקות סטטיסטית.

מסקנת החוקרים היא כי MBCT הדגים השפעה מתמשכת ומובהקת סטטיסטית על מצוקה פסיכולוגית בחולי COPD וכי טיפול זה יכול להוות תוספת חשובה לטיפול הקונבנציונלי באוכלוסייה זו.

מקור: 

Farver-Vestergaard, I. et al.  (2018) European Respiratory Journal. 51, 1702082

נושאים קשורים:  מחקרים,  COPD,  מחלת ריאות חסימתית כרונית,  קשיבות,  טיפול,  שיקום,  מצוקה פסיכולוגית
תגובות