מחקרים

הקשר בין התנהגויות אנטי-סוציאליות לנטילת סיכונים אצל ילדים

תוצאות המחקר מצביעות על כך שכבר בילדות, בקרב ילדים מפותחים, לקיחת סיכונים הינה קשורה להתפתחות התנהגות אנטיסוציאלית

ההשפעה של התנהגות אנטיסוציאלית בילדות על חוסר הסתגלות הוכרה בעבר. לקיחת סיכונים נמצאה כקשורה להתנהגות אנטיסוציאלית בגיל ההתבגרות וכן בבגרות, אך הקשר להתנהגות אנטיסוציאלית בילדות לא נחקר. במחקר זה החוקרים בחנו את הקשר בין לקיחת סיכונים של ילדים להתנהגות אנטיסוציאלית בילדים בגילאי בית הספר היסודי לאורך 7-11 שנים.

1,086 ילדים (51% בנים) הוערכו בשלושה גלים שנתיים. התנהגויות אנטיסוציאליות הוערכו בעזרת שימוש בדיווחי מורים ועמיתים. לקיחת סיכונים נמדדה תוך שימוש ב- Balloon Analogue Risk Taskי(BART). הקשר בין התנהגות אנטיסוציאלית ללקיחת סיכונים נותח סטטיסטית בעזרת מודלים לצמיחה מקבילה.

ילדים עם רמות גבוהות יותר של נטילת סיכונים בגיל 7 הראו צמיחה מוגברת באגרסיות לפי דיווחי עמיתים מגיל 7-11. לקיחת סיכונים, ברמה מוגברת בגיל 7 בבנים ובעליה בבנות, ניבאה צמיחה מוגברת בהתנהגות מתריסה. הקשר בין נטילת סיכונים לבין אגרסיות לפי דיווחי המורים היו ברמת המגמה.

לסיכום, התוצאות מצביעות על כך שכבר בילדות, בקרב ילדים מפותחים, לקיחת סיכונים הינה קשורה להתפתחות התנהגות אנטיסוציאלית. מחקר נוסף המתמקד בהתנהגות אנטיסוציאלית, אך גם עובדי בריאות הנפש בבית ספר וקלינאים צריכים לקחת בחשבון שכבר בילדות, נטילת סיכונים עשויה להשפיע על התפתחות התנהגות אנטיסוציאלית.

מקור: 

Tieskens, J.M. et al. (2018) Journal of Child Psychology Psychiatry. 59(10)

נושאים קשורים:  מחקרים,  התנהגות אנטיסוציאלית,  נטילת סיכונים,  ילדי בית ספר
תגובות