מחקרים

האם טיפול באור בילודים מעלה את הסיכון להתפתחות של אפילפסיה?

החוקרים הדגימו כי טיפולים באור בילודים מעלים במעט את הסיכון לפתח פרכוסים בילדות, בעיקר בקרב בנים, אפילו לאחר התאמה של ערכי הבילירובין

06.11.2018, 16:55
תינוק (צילום: אילוסטרציה)
תינוק בפגייה (צילום: אילוסטרציה)

במחקר דני שבוצע לאחרונה, החוקרים מצאו סיכון מוגבר לאפילפסיה של הילדות לאחר טיפול באור (phototherapy), אך רק בקרב בנים. החוקרים בדקו את הקשר בין הדברים באמצעות עוקבה בשם Kaiser Permanente Northern California.

מתוך 499,642 תינוקות שנולדו בשבוע 35 ומעלה להריון בין השנים 1995-2011 והיו במעקב של 60 ימים לפחות, החוקרים לא כללו 1,773 תינוקות שחצו את הסף לביצוע עירוי חליפין (exchange transfusion) ו-1,237 שאובחנו עם פרכוסים בגיל צעיר מ-60 ימים.

החוקרים אימתו את הנתונים בנוגע לטיפולים באור, למשתנים ולתוצאים שנלקחו מהרשומות הממוחשבות וממאגרי המידע הקיימים. התוצא המרכזי במחקר היה עמידה בלפחות קריטריון אחד של אבחנת פרכוס יחד עם לפחות מרשם אחד לתרופה אנטי אפילפטית. החוקרים השתמשו במודלי Cox ו-Poisson על מנת להתאים את רמות הבילירובין ומשתנים מערפלים אחרים.

37,683 תינוקות קיבלו טיפול כלשהו באור. הממוצע של זמן המעקב היה 8.1 (סטיית תקן – 5.2) שנים. שיעור ההיארעות הגס ל-1,000 שנות אדם של התוצא המרכזי היה 1.24 בקרב ילדים שנחשפו לטיפול באור ו-0.76 בקרב ילדים שלא נחשפו (סיכון יחסי: 1.63, רווח בר סמך 95%: 1.44-1.85). יחס הסיכונים המותאם היה 1.22 (רווח בר סמך 95%: 1.05-1.42, P= 0.009).

תוצאות המחקר הראו שבנים היו בסיכון מוגבר יותר לפרכוסים באופן כללי (יחס הסיכונים המותאם: 1.18, רווח בר סמך 95%: 1.10-1.27) והיו בעלי יחס סיכונים מותאם גבוה יותר לטיפול באור (1.33, רווח בר סמך 95%: 1.10-1.61) בהשוואה לבנות (1.07, רווח בר סמך 95%: 0.84-1.37), למרות שהשינוי בהשפעה ע"י מין התינוק לא היה מובהק סטטיסטית (P= 0.17). הסיכון המוגבר המותאם ל-10 שנים ל-1000 היה 2.4 (רווח בר סמך 95%: 0.6-4.1) בסך הכל, 3.7 (רווח בר סמך 95%: 1.2-6.1) בבנים ו-0.8 (רווח בר סמך 95%: -1.7-3.2) בבנות.

החוקרים הסיקו כי טיפול באור בתינוקות מקושר לעלייה קטנה בסיכון לפרכוסים בילדות, אפילו לאחר התאמה לערכי הבילירובין וכי הסיכון מוגבר יותר בקרב בנים.

מקור:

Newman, T.B. et al. (2018) Pediatrics 142,4.

נושאים קשורים:  מחקרים,  ילודים,  בילירובין,  טיפול באור,  פרכוסים,  אפילפסיה
תגובות