פרפור עליות

שימוש בתרופות נוגדות קרישה מהדור החדש לטיפול בפרפור עליות

החוקרים הדגימו את מגמת השינוי במתן מרשמי תרופות נוגדות קרישה במסגרת רפואת המשפחה בגרמניה לאחר כניסתן לשוק של תרופות נוגדות קרישה מהדור החדש

01.11.2018, 18:00

תרופות נוגדות קרישה מהדור החדש (NOAC - novel oral anticoagulation) הפכו לפופולריות בשנים האחרונות, אך קיים מעט מידע בנוגע לשימוש בהן לטיפול בפרפור עליות (AF - atrial fibrillation) במסגרת רפואת המשפחה. בגרמניה, רופאי המשפחה חופשיים לבחור בעצמם את סוג התרופה לטיפול ב-AF. מטרת המחקר הנוכחי הייתה לבדוק את השינויים בשיעורי מתן מרשמים לתרופות נוגדות קרישה לפני ואחרי הכניסה של NOAC לשוק.

החוקרים ניתחו מידע מייצג שנלקח מפרויקט רישום תחלואה שבוצע במסגרת הרפואה הראשונית בגרמניה (CONTENT). במחקר נכללו מטופלים עם AF משנת 2011 או משנת 2014 (לפני ואחרי השיווק של NOAC, בהתאמה). החוקרים הגדירו שלוש קבוצות בלתי תלויות: מטופלים משנת 2011 ללא מעקב (קבוצה A), מטופלים משנת 2014, ללא תיעוד קודם משנת 2011 (קבוצה B) ומטופלים עם AF שתועד גם בשנת 2011 וגם בשנת 2014 (קבוצה C).

במחקר נכללו 2,642 מטופלים. קבוצה Aי(804 מטופלים) וקבוצה Bי(755 מטופלים) היו דומות בכל הקשור למאפייני המטופלים. 87.3% מקבוצה A ו-84.8% מקבוצה B היו בעלי ציון CHA2DS2-VASc-Score של 2 ומעלה, מה שמצביע על הצורך בטיפול תרופתי נוגד קרישה. נצפתה עליה מ-23.1% (n=186) ל-42.8% (n=323, p<0.01) במתן תרופות נוגדות קרישה, עם יציבות במתן תרופות אנטגוניסטיות לוויטמין Kי(22.6-24.9%). מתן NOAC עלה מ-0.6% ל-19.2% (p<0.01). בנוסף, נצפתה ירידה בטיפול ב-ASAי(Acetylsalicylic acid) כטיפול בודד מ-15.3% (n=123) ל-8.2% (n=62, p<0.01).

בקבוצה Cי(1,083 מטופלים), השימוש בתרופות נוגדות קרישה עלה מ-35.3% ל-55.4% (p<0.01), עם יציבות במתן תרופות אנטגוניסטיות לוויטמין Kי(34.4-35.7%). מתן NOAC עלה מ-0.9% ל-21.5% (p< 0.01).

תוצאות המחקר הראו עליה משמעותית בשימוש בתרופות נוגדות קרישה כתלות בזמן, אשר קשורה ליציאה לשוק של תרופות NOAC, אך עם שיעורים יציבים של שימוש בתרופות אנטגוניסטיות לוויטמין Kי(VKA- vitamin K antagonist) וירידה משמעותית בשימוש ב-ASA. לרוב לא נהוג להחליף את הטיפול ל-NOAC למטופלים שמקבלים VKA, אך מטופלים שאובחנו לראשונה עם AF, ככל הנראה יקבלו NOAC.

מקור: 

Schwill,S. et al. (2018) BMC Family Practice 19,115.

נושאים קשורים:  פרפור עליות,  מניעת שבץ,  נוגדי קרישה,  אנטגוניסטים לוויטמין K,  נוגדי קרישה מהדור החדש,  מחקרים
תגובות