פרופ' אמיר קוגלמן - פתיח

פרופ' סמדר אבן טוב פרידמן

פרופ' אריק שינוול

פרופ' אריק ריסקין

פרופ' אמיר קוגלמן

ד"ר איריס מורג

ד"ר אורי הוכוולד